Thay đổi cài đặt bảo mật và quyền riêng tư cho Internet Explorer 11


Cài đặt quyền riêng tư

Bằng việc điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư cho Internet Explorer, bạn có thể tác động tới cách các trang web giám sát hoạt động trực tuyến của bạn. Ví dụ: bạn có thể quyết định những cookie nào được lưu trữ, chọn cách thức và thời điểm các trang web có thể sử dụng thông tin vị trí của bạn và chặn những cửa sổ bật lên không mong muốn.

Cookie
Không Theo dõi
Duyệt InPrivate
Vị trí
Bộ chặn Cửa sổ Bật lên
Chống Theo dõi

Vùng bảo mật

Bằng việc thay đổi cài đặt bảo mật, bạn có thể tùy chỉnh cách Internet Explorer giúp bảo vệ PC của bạn khỏi nội dung web độc hại hoặc có khả năng gây hại. Internet Explorer tự động chỉ định tất cả các trang web cho vùng bảo mật: Internet, Mạng cục bộ, Trang tin cậy hoặc Trang bị hạn chế. Mỗi vùng có mức bảo mật mặc định khác nhau, quyết định loại nội dung nào có thể bị chặn đối với trang web đó. Tùy vào mức bảo mật của trang web, một số nội dung có thể bị chặn cho đến khi bạn chọn cho phép, các trình điều khiển ActiveX có thể không tự động chạy hoặc bạn có thể thấy cảnh báo trên một số trang web nhất định. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cho từng vùng để quyết định mức độ bảo vệ bạn muốn hoặc không muốn.

Thay đổi cài đặt vùng bảo mật
Thêm hoặc xóa một trang web khỏi vùng bảo mật
Bật Chế độ Bảo vệ Nâng cao


Thuộc tính

ID Bài viết: 17479 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)