Thay đổi cài đặt bảo mật và quyền riêng tư cho Internet Explorer 11

Áp dụng cho: Windows Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1 Thêm

Cài đặt quyền riêng tư

Bằng việc điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của Internet Explorer, bạn có thể tác động tới cách các trang web giám sát hoạt động trực tuyến của bạn. Ví dụ: bạn có thể quyết định những cookie nào được lưu trữ, chọn cách thức và thời điểm các trang web có thể sử dụng thông tin vị trí của bạn và chặn những cửa sổ bật lên không mong muốn.

Cookie

 

Cookie là những tệp nhỏ mà các trang web đặt trên PC của bạn để lưu trữ thông tin về bạn và các tùy chọn của bạn. Cookies có thể nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cho phép các trang web nhớ tùy chọn của bạn hoặc cho phép bạn không phải đăng nhập mỗi lần bạn truy cập vào một số trang web nhất định. Tuy nhiên, một số cookie có thể gây rủi ro cho quyền riêng tư của bạn khi theo dõi các trang web bạn truy cập. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xóa và quản lý cookie trong Internet Explorer.

 

 

 

Vùng bảo mật

Bằng việc thay đổi cài đặt bảo mật, bạn có thể tùy chỉnh cách Internet Explorer giúp bảo vệ PC của bạn khỏi nội dung web độc hại hoặc có khả năng gây hại. Internet Explorer tự động chỉ định tất cả các trang web cho vùng bảo mật: Internet, Mạng cục bộ, Trang tin cậy hoặc Trang bị hạn chế. Mỗi vùng có mức bảo mật mặc định khác nhau, quyết định loại nội dung nào có thể bị chặn đối với trang web đó. Tùy vào mức bảo mật của trang web, một số nội dung có thể bị chặn cho đến khi bạn chọn cho phép, các tùy chọn điều khiển ActiveX có thể không tự động chạy hoặc bạn có thể thấy cảnh báo trên một số trang web nhất định. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cho từng vùng để quyết định mức độ bảo vệ bạn muốn hoặc không muốn.

Thay đổi cài đặt vùng bảo mật

 

  1. Mở Internet Explorer, chọn nút Công cụ , rồi chọn Tùy chọn Internet.
  2. Chọn tab Bảo mật và tùy chỉnh cài đặt vùng bảo mật của bạn theo những cách sau:

    • Để thay đổi cài đặt cho vùng bảo mật bất kỳ, hãy chọn biểu tượng vùng đó rồi di chuyển thanh trượt đến mức bảo mật bạn muốn.
    • Để tạo cài đặt bảo mật riêng cho một vùng, hãy chọn biểu tượng vùng, sau đó chọn Tùy chỉnh mức và chọn cài đặt bạn muốn.
    • Để khôi phục tất cả các mức bảo mật về cài đặt ban đầu, hãy chọn nút Đặt lại tất cả các vùng về mức mặc định.