Nhớ mật khẩu và điền vào biểu mẫu web cho Internet Explorer 11


Đối với Windows 10, Windows 8.1 và Windows 8

Nhớ mật khẩu cho các trang web

Khi bạn truy cập một trang web mà yêu cầu bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn—như một email, trang ngân hàng hoặc trang mua sắm—Internet Explorer sẽ hỏi bạn có muốn ghi nhớ tên người dùng và mật khẩu không. Lần tiếp theo bạn truy cập trang web và bắt đầu nhập tên người dùng của mình, Internet Explorer sẽ hoàn tất điền thông tin tài khoản của bạn.

Lưu mật khẩu bật mặc định trong Internet Explorer nhưng dưới đây là cách để bật hoặc tắt lưu mật khẩu:

 1. Trong Internet Explorer, chọn nút Công cụ , sau đó chọn Tùy chọn Internet.
 2. Trên tab Nội dung, trong Tự động Hoàn tất, chọn Cài đặt.
 3. Chọn hộp kiểm Tên người dùng và mật khẩu trên biểu mẫu, sau đó chọn OK.

Để tắt lưu mật khẩu, xóa hộp kiểm Tên người dùng và mật khẩu trên biểu mẫu.Điền biểu mẫu với Tự động Hoàn tất

Nếu bạn thực hiện các tác vụ trực tuyến yêu cầu nhập thông tin cá nhân — như địa chỉ thanh toán và giao hàng — trên các trang web, tính năng Tự động Hoàn tất có thể giúp tiết kiệm thời gian bằng cách tự động điền các biểu mẫu. Lần tiếp theo khi bạn truy cập trang web có biểu mẫu và bắt đầu nhập thông tin, Internet Explorer sẽ hoàn tất điền biểu mẫu dựa trên những gì bạn đã nhập trước đó. Dưới đây là cách để bật Tự động Hoàn tất:

 1. Trong Internet Explorer, chọn nút Công cụ , sau đó chọn Tùy chọn Internet.
 2. Trên tab Nội dung, trong Tự động Hoàn tất, chọn Cài đặt.
 3. Chọn Biểu mẫu, chọn OK, sau đó chọn OK một lần nữa.

Giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong khi sử dụng Tự động Hoàn tất

Tự động Hoàn tất tiết kiệm thời gian của bạn bằng cách nhớ mật khẩu và thông tin khác bạn nhập vào biểu mẫu trực tuyến. Bởi vì thông tin này được lưu trữ bảo mật trên bất kỳ PC nào bạn đang sử dụng tại thời điểm đó, bạn nên cẩn thận về việc sử dụng Tự động Hoàn tất trên máy tính công cộng hoặc máy tính được chia sẻ. Khi bạn đang sử dụng PC công cộng hoặc được chia sẻ, hãy đảm bảo rằng Tự động Hoàn tất tắt. Bạn cũng có thể loại bỏ lịch sử Tự động Hoàn tất từ PC đó nếu bạn vô tình nhập thông tin bạn không muốn chia sẻ—như địa chỉ thanh toán cho một thẻ tín dụng.

Để xóa bỏ lịch sử Tự động Hoàn tất trên một PC

 1. Trong Internet Explorer, chọn nút Công cụ , sau đó chọn Tùy chọn Internet.
 2. Trên tab Nội dung, trong Tự động Hoàn tất, chọn Cài đặt, rồi chọn Xóa lịch sử Tự động Hoàn tất.
 3. Trong hộp thoại Xóa Lịch sử Duyệt, chọn Dữ liệu biểu mẫu và Mật khẩu. Để xóa các mục nhập địa chỉ web, bạn phải chọn hộp kiểm Lịch sử, thao tác này cũng xóa luôn lịch sử duyệt của bạn.
 4. Chọn Xóa để xóa lịch sử Tự động Hoàn tất của bạn. Chọn OK, sau đó chọn OK một lần nữa.

Đối với Windows 7

Nhớ mật khẩu cho các trang web

Khi bạn truy cập một trang web mà yêu cầu bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn—như một email, trang ngân hàng hoặc trang mua sắm—Internet Explorer sẽ hỏi bạn có muốn ghi nhớ tên người dùng và mật khẩu không. Lần tiếp theo bạn truy cập trang web và bắt đầu nhập tên người dùng của mình, Internet Explorer sẽ hoàn tất điền thông tin tài khoản của bạn.

Lưu mật khẩu bật mặc định trong Internet Explorer nhưng dưới đây là cách để bật hoặc tắt lưu mật khẩu:

 1. Trong Internet Explorer, chọn nút Công cụ , sau đó chọn Tùy chọn Internet.
 2. Trên tab Nội dung, trong Tự động Hoàn tất, chọn Cài đặt.
 3. Chọn hộp kiểm Tên người dùng và mật khẩu trên biểu mẫu, sau đó chọn OK.
 4. Để tắt lưu mật khẩu, xóa hộp kiểm Tên người dùng và mật khẩu trên biểu mẫu.


Điền biểu mẫu với Tự động Hoàn tất

Nếu bạn thực hiện các tác vụ trực tuyến yêu cầu nhập thông tin cá nhân — như địa chỉ thanh toán và giao hàng — trên các trang web, tính năng Tự động Hoàn tất có thể giúp tiết kiệm thời gian bằng cách tự động điền các biểu mẫu. Lần tiếp theo khi bạn truy cập trang web có biểu mẫu và bắt đầu nhập thông tin, Internet Explorer sẽ hoàn tất điền biểu mẫu dựa trên những gì bạn đã nhập trước đó. Dưới đây là cách để bật Tự động Hoàn tất:

 1. Trong Internet Explorer, chọn nút Công cụ , sau đó chọn Tùy chọn Internet.
 2. Trên tab Nội dung, trong Tự động Hoàn tất, chọn Cài đặt.
 3. Chọn Biểu mẫu, chọn OK, sau đó chọn OK một lần nữa.

Giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong khi sử dụng Tự động Hoàn tất

Tự động Hoàn tất tiết kiệm thời gian của bạn bằng cách nhớ mật khẩu và thông tin khác bạn nhập vào biểu mẫu trực tuyến. Bởi vì thông tin này được lưu trữ bảo mật trên bất kỳ PC nào bạn đang sử dụng tại thời điểm đó, bạn nên cẩn thận về việc sử dụng Tự động Hoàn tất trên máy tính công cộng hoặc máy tính được chia sẻ. Khi bạn đang sử dụng PC công cộng hoặc được chia sẻ, hãy đảm bảo rằng Tự động Hoàn tất tắt. Bạn cũng có thể loại bỏ lịch sử Tự động Hoàn tất từ PC đó nếu bạn vô tình nhập thông tin bạn không muốn chia sẻ—như địa chỉ thanh toán cho một thẻ tín dụng.

Để xóa bỏ lịch sử Tự động Hoàn tất trên một PC

 1. Trong Internet Explorer, chọn nút Công cụ , sau đó chọn Tùy chọn Internet.
 2. Trên tab Nội dung, trong Tự động Hoàn tất, chọn Cài đặt, rồi chọn Xóa lịch sử Tự động Hoàn tất.
 3. Trong hộp thoại Xóa Lịch sử Duyệt, chọn Dữ liệu biểu mẫu và Mật khẩu. Để xóa các mục nhập địa chỉ web, bạn phải chọn hộp kiểm Lịch sử, thao tác này cũng xóa luôn lịch sử duyệt của bạn.
 4. Chọn Xóa để xóa lịch sử Tự động Hoàn tất của bạn. Chọn OK, sau đó chọn OK một lần nữa.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17499 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi