Tự động chẩn đoán và khắc phục sự cố với Tường lửa Windows

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Hãy làm theo các bước sau để tự động sửa chữa sự cố với Tường lửa Windows:
 • Chọn nút Tải xuống trên trang này.
 • Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, bấm vào Chạy hoặc Mở, sau đó làm theo các bước trong Trình khắc phục sự cố Tường lửa Windows.
 

Chức năng

 • Tường lửa Windows không phải là tường lửa mặc định
 • Tường lửa Windows không khởi động 
 • Windows không thể khởi động Tường lửa Windows (Lỗi riêng của dịch vụ 5 (0x5))
 • Trợ giúp Từ xa không hoạt động vì bị Tường lửa Windows chặn
 • Bạn không thể truy cập vào các máy in và tệp dùng chung vì Tường lửa Windows đã chặn chia sẻ
 • Dịch vụ BFE bị thiếu
 • Tường lửa không khởi động (Mã Lỗi 80070424)

Chạy trên

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10