Cách cài đặt phiên bản mới nhất của DirectX

Áp dụng cho: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro

DirectX là gì?


DirectX là một tập hợp các cấu phần trong Windows cho phép phần mềm, chủ yếu và đặc biệt là các trò chơi, hoạt động trực tiếp với phần cứng video và âm thanh của bạn.  Trò chơi sử dụng DirectX có thể sử dụng các tính năng của trình tăng tốc đa phương tiện được tích hợp vào phần cứng hiệu quả hơn, giúp cải thiện trải nghiệm đa phương tiện tổng thể của bạn. 

Kiểm tra xem phiên bản DirectX nào đã được cài đặt


Công cụ DxDiag báo cáo thông tin chi tiết về các trình điều khiển và cấu phần DirectX được cài đặt trên hệ thống của bạn và có thể được sử dụng.