Windows Media

Áp dụng cho: Microsoft Windows Media Player

Sử dụng các liên kết trên trang này để nhận thông tin bạn cần về Windows Media Player và các công nghệ khác của Windows Media.


Windows Media Player

Windows Media Player
 

Nhận các bản tải xuống, trợ giúp, tùy chỉnh và nhiều tiện ích khác.

*Không phải có sẵn ở tất cả quốc gia và khu vực.