Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng cho Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: Tháng 4 năm 2011

Áp dụng cho: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows XP Starter Edition

GIỚI THIỆU


Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng Windows là một bản cập nhật phần mềm nâng cao trải nghiệm tương thích trong các hệ điều hành Microsoft Windows sau đây:
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Microsoft thường phát hành các bản cập nhật tương thích ứng dụng cho các hệ điều hành Windows này.

Các loại sự cố được bản cập nhật tương thích ứng dụng xử lý

Khi bạn cố cài đặt và chạy một số trò chơi hoặc ứng dụng hợp lệ, bạn có thể gặp một hoặc nhiều hiện tượng sau:
 • Trò chơi, ứng dụng hoặc chương trình cơ sở được cài đặt không đúng.
 • Trò chơi, ứng dụng hoặc chương trình cơ sở có thể gây ra mất ổn định hệ thống.
 • Các chức năng chính của trò chơi, ứng dụng hoặc chương trình cơ sở không hoạt động đúng.
Chú ý Bấm vào đây để xem thêm thông tin về bản cập nhật này trong phần "Thông tin Bổ sung".

T HÔ N G T I N T HÊ M


Cập nhật thông tin

Bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Windows Update hoặc từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Windows Update

Để cài đặt ngay bản cập nhật này, bấm Bắt đầu, trỏ chuột vào Tất cả Chương trình, sau đó bấm Windows Update. Trong ngăn điều hướng, bấm Kiểm tra bản cập nhật, sau đó làm theo các bước để cài đặt tất cả bản cập nhật được khuyến nghị.

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Hệ điều hànhBản cập nhật
Tất cả các phiên bản Windows XP dựa trên x86 được hỗ trợTải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản Windows XP dựa trên x64 được hỗ trợTải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản Windows Server 2003 dựa trên x86 được hỗ trợTải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản Windows Server 2003 dựa trên x64 được hỗ trợTải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản Windows Server 2003 dựa trên IA-64 được hỗ trợTải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản Windows Vista dựa trên x86 được hỗ trợTải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản Windows Vista dựa trên x64 được hỗ trợTải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản Windows Server 2008 dựa trên x86 được hỗ trợTải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản Windows Server 2008 dựa trên x64 được hỗ trợTải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản Windows Server 2008 dựa trên IA-64 được hỗ trợTải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản Windows 7 dựa trên x86 được hỗ trợTải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản Windows 7 dựa trên x64 được hỗ trợTải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên x64 được hỗ trợTải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên IA-64 được hỗ trợTải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, máy tính của bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:
 • Windows XP Gói Dịch vụ 3 (SP3)
 • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2 (SP2)
 • Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Vista Gói Dịch vụ 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows XP, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Server 2003, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

889100 Cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

935791 Cách lấy gói dịch vụ Windows Vista mới nhất

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Server 2008, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

968849 Cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008

Để biết thêm thông tin về cách lấy Windows 7 hoặc gói dịch vụ Windows Server 2008 R2, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

976932 Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế về bản cập nhật

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn các bản cập nhật đã phát hành chi tiết trước đó được thay thế bởi bản cập nhật này

Các ứng dụng bị thay đổi về hành vi sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này

Bản cập nhật tương thích ứng dụng gây ra một số thay đổi trong Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2. Dưới đây là ba thay đổi phổ biến nhất:
 • Khối cứng

  Bản cập nhật tạo ra một khối cứng trên ứng dụng. Khối cứng làm cho ứng dụng không tương thích với Windows 7 và Windows Server 2008 R2 không thể chạy trên hệ thống này.

  Chú ý Microsoft chỉ cho phép Windows đặt một khối cứng trên ứng dụng của bên thứ ba nếu nhà sản xuất ứng dụng cho phép.

 • Khối mềm

  Bản cập nhật tạo ra một khối mềm trên ứng dụng. Khối mềm thông báo cho bạn khi một ứng dụng không tương thích với Windows 7 và Windows Server 2008 R2 bắt đầu chạy.
 • Bản cập nhật

  Bản cập nhật này cải thiện chức năng của ứng dụng trong Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.
Các bảng sau liệt kê các ứng dụng được thêm vào gói cập nhật tích luỹ. Các bảng này cũng mô tả hành vi của các ứng dụng này sau khi bạn cài đặt bản cập nhật.

Đối với Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Ứng dụngHành vi sau khi bạn cài đặt bản cập nhật
Microsoft .Net Framework 4.0Cập nhật chức năng của ứng dụng. Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, các thao tác tuỳ chỉnh không chính xác trong dòng NGenRemoveNicPFROs bị vô hiệu hoá khi bạn cài đặt Microsoft .Net Framework 4.0. Do đó, bạn có thể cài đặt Net Framework 4.0 thành công khi các thao tác tuỳ chỉnh không chính xác chưa được xoá đi.
Microsoft Visual Studio 2010 hoặc Microsoft Visual Studio 2008Cập nhật chức năng của ứng dụng. Sau khi bạn áp dụng bản cài đặt này, miếng chêm “Tự động chạy” không được bao gồm trong danh sách mô-đun khi bạn khởi động tệp giải pháp của Visual Studio 2010 hoặc Visual Studio 2008.
SKU của Home và Small Business Server (HSBS)Đặt một khối cứng lên SKU của HSBS trong Windows 7 Gói Dịch vụ 1.

Đối với Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008

Ứng dụngHành vi sau khi bạn cài đặt bản cập nhật
Microsoft .Net Framework 4.0Cập nhật chức năng của ứng dụng. Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, các thao tác tuỳ chỉnh không chính xác trong dòng NGenRemoveNicPFROs bị vô hiệu hoá khi bạn cài đặt Microsoft .Net Framework 4.0. Do đó, bạn có thể cài đặt Net Framework 4.0 thành công khi các thao tác tuỳ chỉnh không chính xác chưa được xoá đi.
Bạn cũng có thể gặp phải các vấn đề sau đây khi cố gắng cài đặt bản cập nhật này:
 • Cài đặt bản cập nhật không thành công.
 • Hệ thống tiếp tục nhắc bạn cài đặt bản cập nhật này mặc dù bạn đã cài đặt rồi.
 • Máy tính để bàn không tải.
Nếu bạn gặp phải một trong các vấn đề được đề cập ở trên, bạn có thể thử các phương pháp sau đây.

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn thông tin chi tiết

T H A M K HẢ O


Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập của Microsoft sản xuất. Microsoft không thực hiện bảo hành, ngụ ý hay bảo hành khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.