Cách giải quyết sự cố "Word đã gặp phải lỗi khi cố mở tệp" khi mở tệp Word 2007/2010 (Bài viết Khắc phục Dễ dàng)

Áp dụng cho: Microsoft Word 2010

Lý do


Khi tôi cố mở tệp Word 2007/2010, thông báo lỗi "Word đã gặp phải lỗi khi cố mở tệp. Hãy thử những đề xuất sau" xuất hiện và tệp không thể mở ra đúng cách. Làm thế nào tôi có thể giải quyết sự cố này?

Nguyên nhân


Sự cố này thường xảy ra khi tệp đã bị thay thế bởi phần mềm của bên thứ ba trong quá trình truyền và do vậy, không thể mở tệp.

Giải pháp


Trước tiên, hãy bấm chuột phải vào tệp Word mà bạn gặp sự cố, rồi bấm vào "Thuộc tính".

Bấm vào"Bỏ chặn", khi hoàn tất, bấm vào "OK". (Chú ý: tệp Word hoạt động bình thường sẽ không có nút "Bỏ chặn").

Tiếp theo, bạn phải có thể mở tệp này mà không gặp sự cố nào nữa. Nếu bạn gặp sự cố này trong nhiều tệp, thì trước tiên bạn có thể thử các bước sau: di chuyển các tệp này vào cùng một thư mục, mở Word 2010, rồi bấm vào "Tệp" và bấm vào "Tùy chọn". (Đối với Word 2007, hãy bấm vào nút "Office" và sau đó bấm vào "Tùy chọn Word").

Bấm vào "Trung tâm Tin cậy", sau đó bấm vào "Cài đặt Trung tâm Tin cậy".

Tiếp theo, bấm vào "Địa điểm Tin cậy" và bấm vào "Thêm địa điểm mới".

Chọn thư mục nơi bạn vừa chuyển tệp vào; khi hoàn tất, bấm "OK", rồi bấm "OK" lần nữa.

Vui lòng cho chúng tôi biết


Chúng tôi hoan nghênh tất cả các nhận xét và đề xuất của bạn Bạn có hài lòng với các nội dung của chúng tôi không? Bạn có nghĩ rằng:
"Tuyệt vời! Sự cố đã được khắc phục."
hoặc "Sự cố chưa được khắc phục. Tôi có ý tưởng hay hơn."
chúng tôi muốn bạn cung cấp cho chúng tôi các ý kiến quý giá của bạn sử dụng biểu mẫu khảo sát có thể nằm ở cuối bài viết này. Chúng tôi chào đón mọi khích lệ từ bạn và sẽ tạo thêm các bài viết kỹ thuật hữu ích cho bạn.