Danh sách Gói Tính năng Phương tiện cho các phiên bản Windows N

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1 Pro NWindows 8 N

Giới thiệu


Trang hỗ trợ này cung cấp địa chỉ chính để có được danh sách Gói Tính năng Phương tiện cho các bản phát hành Windows N. Sử dụng trang này để tìm chính xác liên kết dẫn đến các bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft về Gói Tính năng Phương tiện cho phiên bản phát hành Windows của bạn.

Các phiên bản N của Windows sở hữu chức năng tương tự như các phiên bản Windows khác, ngoại trừ công nghệ liên quan đến phương tiện, Windows Media Player, và một số ứng dụng phương tiện được cài đặt sẵn (Groove, Movies & TV, Trình ghi Giọng nói, và Skype). Gói Tính năng Phương tiện mang đến giải pháp khôi phục lại các công nghệ đã bị loại bỏ này cho khách hàng. 
Một số tính năng yêu cầu cài đặt lại trình điều khiển phần cứng sau khi cài đặt Gói Tính năng Phương tiện. Để tìm hiểu cách thực hiện việc này, xem bài viết sau trong Cơ sở Tri thức:

Danh sách Gói Tính năng Phương tiện


Bảng dưới đây cung cấp liên kết tới từng Gói Tính năng Phương tiện ứng với một bản phát hành đại chúng cụ thể của Window, dựa trên phiên bản và bản dựng chính . Sử dụng các liên kết tương ứng để cài đặt chính xác gói dành cho phiên bản Windows của bạn.