Tìm mật khẩu mạng Wi-Fi của bạn trong Windows

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Nếu bạn quên mật khẩu mạng Wi-Fi của bạn, bạn có thể tìm mật khẩu đó nếu bạn có PC chạy Windows khác đã kết nối với mạng Wi-Fi của bạn. Sau khi bạn tìm thấy mật khẩu của bạn, bạn có thể sử dụng mật khẩu đó trên PC hoặc thiết bị khác để kết nối với mạng Wi-Fi của bạn.

 1. Trên PC chạy Windows được kết nối với mạng Wi-Fi của bạn, hãy thực hiện một trong những cách sau đây, tùy thuộc vào phiên bản Windows mà PC của bạn đang chạy:
  • Trên Windows 10, chọn nút  Bắt đầu, rồi chọn Cài đặt  > Mạng & Internet  > Trạng thái  > Trung tâm Mạng và Chia sẻ.
  • Trên Windows 8.1 hoặc 7, tìm kiếm Mạng và, sau đó chọn Trung tâm Mạng và Chia sẻ từ danh sách kết quả.
   Để tìm hiểu cách tìm ra phiên bản Windows bạn có, hãy xem Tôi đang chạy hệ điều hành Windows nào?
 2. Trong Trung tâm Mạng và Chia sẻ, bên cạnh Kết nối, hãy chọn tên mạng Wi-Fi của bạn.
 3. Trong Trạng thái Wi-Fi, hãy chọn Thuộc tính Không dây.
 4. Trong Thuộc tính Mạng Không dây, hãy chọn tab Bảo mật, sau đó chọn hộp kiểm Hiển thị ký tự.
  Mật khẩu mạng Wi-Fi của bạn được hiển thị trong Hộp khóa bảo mật mạng.

Trên PC chạy Windows hoặc thiết bị khác, hãy kết nối với Wi-Fi như bạn thường làm và nhập mật khẩu Wi-Fi khi được nhắc. Để biết thêm thông tin về kết nối với Wi-Fi trên PC chạy Windows 10, hãy xem Truy cập mạng.