Lập lịch quét trong Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Windows

Áp dụng cho: Windows DefenderWindows 10

Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Windows thường xuyên quét thiết bị của bạn để giữ cho thiết bị an toàn. Chúng tôi cố gắng thực hiện việc này khi bạn không sử dụng thiết bị để quá trình quét không ảnh hưởng đến công việc của bạn. Bạn cũng có thể lên lịch để Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Windows quét theo thời điểm và tần suất mà bạn chọn.

  • Tìm kiếm và mở Lập lịch nhiệm vụ.

  • Trong ngăn bên trái, mở rộng Thư viện Bộ lập lịch Nhiệm vụ > Microsoft > Windows rồi sau đó cuộn xuống và chọn thư mục Bộ bảo vệ Windows.
  • Trong ngăn trên cùng ở giữa, bấm đúp vào Quét theo Lịch của Bộ bảo vệ Windows.
    Tùy chọn Quét theo Lịch của Bộ bảo vệ Windows trong Lập lịch Nhiệm vụ
  • Trong cửa sổ Thuộc tính Quét theo lịch của Bộ bảo vệ Windows (Máy tính Cục bộ), chọn tab Bộ khởi động, đi tới cuối cửa sổ và sau đó chọn Mới.
  • Chỉ định tần suất bạn muốn quét và thời gian bạn muốn bắt đầu quét.