Tìm khóa khôi phục BitLocker của tôi

Áp dụng cho: Windows 10

BitLocker là một tính năng mã hóa thiết bị của Windows. Nếu thiết bị yêu cầu bạn cung cấp khóa khôi phục BitLocker, thì thông tin sau có thể giúp bạn tìm khóa gồm 48 chữ số cần thiết để mở khóa thiết bị của mình. Dưới đây là một số nơi mà bạn có thể kiểm tra để tìm khóa nếu bạn hiện không có sẵn khóa: 

  • Trong tài khoản Microsoft: Đăng nhập vào tài khoản Microsoft trên một thiết bị khác để tìm khóa khôi phục của bạn. Nếu người dùng khác có tài khoản trên thiết bị, bạn có thể yêu cầu họ đăng nhập vào tài khoản Microsoft của họ để xem họ có khóa không.
  • Trên bản in bạn đã lưu: Khóa khôi phục của bạn có thể có trên một bản in đã được lưu khi kích hoạt BitLocker. Tìm ở nơi bạn cất giữ các giấy tờ quan trọng liên quan đến máy tính của bạn.
  • Trên ổ đĩa flash USB: Cắm ổ đĩa flash USB vào PC bị khóa và làm theo hướng dẫn. Nếu bạn đã lưu khóa dưới dạng tệp văn bản trên ổ đĩa flash, hãy sử dụng máy tính khác để đọc tệp văn bản này.
  • Trong tài khoản Azure Active Directory: Nếu thiết bị của bạn đã từng đăng nhập vào một tổ chức bằng tài khoản email của trường học hoặc nơi làm việc, thì khóa khôi phục có thể được lưu trữ trong tài khoản Azure AD của tổ chức được liên kết với thiết bị. Bạn có thể truy cập trực tiếp hoặc cần liên hệ với người quản trị hệ thống để truy cập khóa khôi phục của mình.
  • Do người quản trị hệ thống nắm giữ: Nếu thiết bị của bạn được kết nối với một miền (thường là thiết bị của nơi làm việc hoặc trường học), hãy yêu cầu người quản trị hệ thống cho biết khóa khôi phục.
  • Thông tin khác về khóa khôi phục BitLocker
  • Thông tin khác về mã hóa thiết bị