Tìm khóa khôi phục BitLocker của tôi


Nếu bạn không biết khóa BitLocker nhưng bạn có khóa khôi phục BitLocker, thì bạn có thể sử dụng khóa khôi phục đó để mở khóa ổ đĩa của mình. Khóa khôi phục BitLocker là một số có 32 chữ số được lưu trữ trong máy tính. Sau đây là cách tìm khóa khôi phục.

 • Các vị trí để tìm khóa khôi phục BitLocker
  • Trên bản in bạn đã lưu: Tìm ở những nơi bạn cất giữ giấy tờ quan trọng.
  • Trên ổ flash USB: Cắm ổ flash USB vào PC bị khóa và làm theo hướng dẫn. Nếu bạn đã lưu khóa dưới dạng tệp văn bản trên ổ đĩa flash, hãy sử dụng máy tính khác để đọc tệp văn bản này.
  • Trong tài khoản Microsoft: Đăng nhập vào một máy tính hoặc điện thoại khác để xem Khóa khôi phục Bitlocker
  • Trong tài khoản Azure Active Directory: Đối với các PC ở nơi làm việc mà bạn đăng nhập bằng tài khoản Azure Active Directory, để lấy khóa khôi phục, hãy xem thông tin thiết bị cho Tài khoản Microsoft Azure của bạn.
 • Hoặc yêu cầu người nào đó trợ giúp
  • Yêu cầu người nào đó có đặc quyền quản trị viên trên PC đó mở khóa bằng khóa của họ.
  • Nếu PC được kết nối với một miền (thường là máy tính cơ quan hoặc trường học), hãy yêu cầu quản trị viên hệ thống cấp khóa khôi phục.
 • Lưu ý: Nếu vẫn không thể truy cập, thì bạn sẽ cần đặt lại PC. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tìm hiểu cách thức.
 • Sau khi tìm thấy khóa, hãy lưu giữ khóa theo cách sau đây
 • Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, hãy nhập BitLocker, chọn Quản lý BitLocker từ danh sách kết quả, chọn Sao lưu khóa khôi phục và làm theo lời nhắc cho phương thức sao lưu ưa thích.