Khắc phục sự cố kết nối thiết bị âm thanh Bluetooth và màn hình không dây

Áp dụng cho: Windows 10

Thiết bị Miracast

Nếu đã nhấn nút Kết nối trong trung tâm hành động nhưng vẫn không tìm thấy thiết bị, hãy thử làm theo cách sau:

 • Đảm bảo rằng thiết bị Windows của bạn hỗ trợ Miracast bằng cách kiểm tra thông tin đi kèm với thiết bị hoặc truy cập trang web của nhà sản xuất.
 • Đảm bảo đã bật Wi-Fi.

 • Đảm bảo màn hình bạn muốn chiếu có hỗ trợ Miracast và màn hình đã bật. Nếu không, bạn sẽ cần bộ điều hợp Miracast (đôi khi được gọi là khóa điện tử) để cắm vào cổng HDMI.
 • Đảm bảo đã cập nhật trình điều khiển thiết bị cũng như đã cài đặt chương trình cơ sở mới nhất cho màn hình không dây hoặc bộ điều hợp (xem thông tin hỗ trợ trên trang web của nhà sản xuất để biết hướng dẫn hoặc tìm kiếm ứng dụng của nhà sản xuất trong Microsoft Store để được trợ giúp).

 • Khởi động lại PC và màn hình không dây hoặc bộ điều hợp.

 • Để xóa thiết bị, hãy chọn Bắt đầu > Cài đặt > Thiết bị > Bluetooth & thiết bị khác. Trong Đế cắm & màn hình không dây, chọn màn hình không dây hoặc bộ điều hợp, rồi chọn Xóa thiết bị > . Thử kết nối lại.

Âm thanh Bluetooth

Nếu đã nhấn nút Kết nối trong trung tâm hành động nhưng vẫn không tìm thấy thiết bị, hãy thử làm theo một số cách sau:

 • Kiểm tra trung tâm hành động để xem liệu thiết bị Windows của bạn có hỗ trợ Bluetooth hay không. Nếu có, sẽ có nút Bluetooth  trong trung tâm hành động. Đảm bảo nút này được bật.

 • Nếu bạn không thấy nút Bluetooth  trong trung tâm hành động, hãy thử cập nhật trình điều khiển trên thiết bị. Đây là cách thực hiện: Đi đến Bắt đầu , nhập Trình quản lý Thiết bị, rồi chọn trình này từ danh sách kết quả. Trong Trình quản lý Thiết bị, hãy tìm thiết bị, rồi nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) vào thiết bị, chọn Cập nhật trình điều khiển, rồi chọn Tự động tìm kiếm phần mềm trình điều khiển được cập nhật, sau đó làm theo các bước còn lại.
 • Nếu bạn đã bật Bluetooth và cập nhật trình điều khiển nhưng thiết bị vẫn không hoạt động, hãy thử xóa và ghép nối lại thiết bị. Đây là cách thực hiện: Đi tới Bắt đầu , nhập Thiết bị, chọn Cài đặt Bluetooth và thiết bị khác > chọn thiết bị > Xóa thiết bị >, rồi thử ghép nối lại.
 • Đảm bảo thiết bị âm thanh có bật Bluetooth đang bật và có thể phát hiện. Cách thực hiện việc này sẽ khác nhau tùy theo thiết bị, vì vậy hãy kiểm tra thông tin đi kèm với thiết bị hoặc truy cập trang web của nhà sản xuất.

Thiết bị WiGig

Nếu đã nhấn nút Kết nối trong trung tâm hành động nhưng vẫn không tìm thấy thiết bị, hãy thử làm theo cách sau:

 • Đảm bảo thiết bị Windows của bạn hỗ trợ WiGig và đã bật. Nếu PC của bạn hỗ trợ WiGig, bạn sẽ thấy nút gạt WiGig trong Cài đặt  > Mạng & InternetChế độ máy bay.

 • Đảm bảo màn hình hỗ trợ WiGig. Nếu không, bạn sẽ cần có đế cắm WiGig.

PC

 • Nếu đã nhấn vào nút Kết nối trong trung tâm hành động nhưng vẫn không tìm thấy PC mà bạn đang cố gắng kết nối, hãy thử làm theo cách sau:
  • Đảm bảo rằng thiết bị Windows của bạn hỗ trợ Miracast bằng cách kiểm tra thông tin đi kèm với thiết bị hoặc truy cập trang web của nhà sản xuất.

  • Đảm bảo PC mà bạn muốn chiếu có hỗ trợ Miracast, đã bật và cắm vào. Để kiểm tra xem PC có hỗ trợ Miracast hay không, hãy mở ứng dụng Kết nối. Đây là cách thực hiện: Đi tới Bắt đầu , nhập Kết nối, rồi chọn Kết nối từ danh sách kết quả. Ứng dụng này sẽ cho bạn biết nếu PC không hỗ trợ.

  • Đảm bảo đã bật Wi-Fi.

  • Trên PC mà bạn đang tìm cách chiếu tới, hãy đi tới Cài đặt  > Hệ thống > Chiếu tới PC này và đảm bảo thiết lập PC để có thể phát hiện.

  • Nếu bạn đã thử tất cả các cách này và không khắc phục được sự cố, hãy thử khởi động lại PC.