Tìm Thùng rác

Áp dụng cho: Windows 10

  • Nếu màn hình nền không hiển thị biểu tượng nào, hãy bấm chuột phải vào (hoặc nhấn và giữ) màn hình nền rồi chọn Xem. Nếu Hiển thị các biểu tượng trên màn hình nền không có dấu kiểm, hãy bấm vào đó để thêm dấu kiểm. 

  • Nếu cách đó không hiệu quả, hãy thử làm như sau:

    • Chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Cá nhân hóa > Chủ đề > Cài đặt biểu tượng trên màn hình nền.

    • Đảm bảo hộp kiểm cho Thùng rác được chọn, rồi chọn OK. Bạn sẽ thấy biểu tượng hiển thị trên màn hình nền. 

  • Lưu ý: Nếu bạn đang ở chế độ máy tính bảng, biểu tượng trên màn hình nền sẽ không hiển thị. Để xem biểu tượng trên màn hình nền ở chế độ máy tính bảng, hãy đi tới Bắt đầu  > Cài đặt  > Hệ thống > Chế độ Máy tính bảng. Ẩn biểu tượng ứng dụng trên thanh tác vụ khi ở chế độ máy tính bảng và Tự động ẩn thanh tác vụ ở chế độ máy tính bảng sẽ bị tắt.