Xác lập lại hoặc cài đặt lại Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Đặt lại

Có ba cách để bạn đặt lại PC của mình. Nếu bạn đã thử mọi cách nhưng PC vẫn không chạy tốt, thì việc đặt lại có thể khắc phục sự cố.

  • Cách 1: Chọn Bắt đầu  > Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Khôi phục. Trong Đặt lại PC này, chọn Bắt đầuMở cài đặt Khôi phục.
  • Cách 2: Khởi động lại PC để mở màn hình đăng nhập, sau đó nhấn và giữ phím Shift trong khi bạn chọn biểu tượng Nguồn > Khởi động lại ở góc dưới cùng bên phải của màn hình. Sau khi khởi động lại máy tính, chọn Khắc phục sự cố > Đặt lại PC này.
  • Cách 3: Chọn Bắt đầu , sau đó nhấn và giữ phím Shift trong khi bạn chọn biểu tượng Nguồn > Khởi động lại để khởi động lại máy tính ở Chế độ Khôi phục. Sau khi khởi động lại máy tính, chọn Khắc phục sự cố > Đặt lại PC này.
  • Cả ba cách này đều sẽ giúp bạn bắt đầu, nhưng hãy làm theo các bước được hướng dẫn trong quá trình thực hiện. Nếu cả ba cách trên đều không hiệu quả, bạn có thể sử dụng phương tiện cài đặt để cài đặt lại Windows 10.

Sử dụng phương tiện cài đặt để cài đặt lại Windows 10

  • Nếu PC vẫn không khởi động, bạn có thể sử dụng phương tiện cài đặt để thực hiện cài đặt sạch Windows 10. Chuyển đến Trang web tải xuống phần mềm Microsoft, tải xuống công cụ tạo phương tiện, sau đó sử dụng công cụ này để tạo phương tiện cài đặt trên ổ đĩa DVD hoặc USB. 
  • Từ đó, hãy xem Cài đặt lại Windows 10 để biết các bước chi tiết hơn.