Tạo ổ đĩa khôi phục

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Bạn nên tạo ổ đĩa khôi phục. Bằng cách đó, nếu PC của bạn gặp sự cố lớn như hỏng phần cứng, bạn sẽ có thể sử dụng ổ đĩa khôi phục để cài đặt lại Windows 10. Bạn nên tạo lại ổ đĩa khôi phục hàng năm vì bản cập nhật Windows định kỳ sẽ cải tiến bảo mật và hiệu suất PC. Các tệp cá nhân và bất kỳ ứng dụng nào không đi kèm với PC của bạn sẽ không được sao lưu. Bạn sẽ cần ổ đĩa USB có ít nhất là 16 gigabyte (ổ đĩa không phải là một tùy chọn có sẵn).

 • Cảnh báo: Hãy sử dụng ổ đĩa USB trống do quy trình này sẽ xóa mọi dữ liệu đã được lưu trữ trên ổ đĩa.
 • Để tạo ổ đĩa khôi phục trong Windows 10:
  • Trong hộp tìm kiếm bên cạnh nút Bắt đầu, hãy tìm Tạo ổ đĩa khôi phục rồi chọn kết quả tìm được. Bạn có thể nhận được yêu cầu nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.
  • Khi công cụ mở ra, đảm bảo tùy chọn Sao lưu tệp hệ thống vào ổ đĩa phục hồi được chọn, sau đó chọn Tiếp theo.
  • Kết nối ổ đĩa USB với PC, chọn ổ đĩa đó và sau đó chọn Tiếp theo.
  • Chọn Tạo. Nhiều tệp cần phải được sao chép vào ổ đĩa phục hồi, do đó việc này có thể mất một khoảng thời gian.
 • Nếu bạn cần sử dụng ổ đĩa phục hồi để cài đặt lại Windows 10 trên PC, hãy xem Tùy chọn phục hồi trong Windows 10 để được hướng dẫn thêm. Bạn nên sao lưu các tệp của mình thường xuyên vì ổ đĩa khôi phục không phải là ảnh hệ thống. Ổ đĩa khôi phục này không chứa các tệp, cài đặt cá nhân hoặc chương trình của bạn.
 • Bạn cần thêm tùy chọn để tạo ổ đĩa khôi phục?