Tạo tài khoản người quản trị hoặc người dùng cục bộ trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Tổng quan

Tạo tài khoản người dùng cục bộ hoặc quản trị viên trong Windows 10

Tạo tài khoản nội bộ cho trẻ em hoặc một người khác không có tài khoản Microsoft. Nếu cần, bạn có thể cấp quyền quản trị cho tài khoản đó. Tài khoản ngoại tuyến chỉ là một thuật ngữ khác của tài khoản cục bộ.

  • Khi bạn tạo tài khoản, bước chọn và giữ mật khẩu an toàn rất quan trọng. Vì chúng tôi không biết mật khẩu của bạn, nên nếu bạn quên hoặc để mất mật khẩu, chúng tôi không thể khôi phục lại mật khẩu đó cho bạn.
  • Nếu đang sử dụng Windows 10, phiên bản 1803 trở lên, bạn có thể thêm các câu hỏi bảo mật như ở bước 4 trong Tạo tài khoản người dùng cục bộ. Với các câu trả lời cho câu hỏi bảo mật, bạn có thể đặt lại mật khẩu cho tài khoản nội bộ Windows 10 của bạn.

Tạo tài khoản người dùng cục bộ

  • Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Tài khoản , sau đó chọn Gia đình & người dùng khác. (Trong một số phiên bản Windows, bạn sẽ thấy Người dùng khác.) 
  • Chọn Thêm người khác vào PC này.
  • Chọn Tôi không có thông tin đăng nhập của người này, rồi trên trang tiếp theo, hãy chọn Thêm người dùng không có tài khoản Microsoft.
  • Nhập tên người dùng, mật khẩu, gợi ý mật khẩu hoặc chọn câu hỏi bảo mật, rồi chọn Tiếp theo.

Thay đổi tài khoản người dùng cục bộ thành tài khoản người quản trị

  • Trong Cài đặt  > Tài khoản  > Gia đình & người dùng khác, chọn tên chủ tài khoản, rồi chọn Thay đổi loại tài khoản.
  • Trong Loại tài khoản, chọn Người quản trị OK.
  • Đăng nhập bằng tài khoản người quản trị mới.

Chủ đề liên quan