Quản lý cài đặt Chống Đặt lại Điện thoại chạy Windows

Áp dụng cho: Microsoft Account

Bật chức năng Chống Đặt lại

  • Khi bạn thiết lập điện thoại, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn và chấp nhận các cài đặt được đề xuất. Nếu bạn không bật các cài đặt đó trong quá trình thiết lập, hãy chuyển tới Cài đặt  > Tìm điện thoại của tôi, bật Chống Đặt lại.

Tắt chức năng Chống Đặt lại

  • Trong danh sách Ứng dụng trên điện thoại của bạn, chuyển đến Cài đặt  > Tìm điện thoại của tôi và tắt tính năng Chống Đặt lại.