Sao lưu và Khôi phục trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Sử dụng Lịch sử Tệp để sao lưu và khôi phục trong Windows 10

 • Sao lưu PC của bạn bằng Lịch sử Tệp 
 • Sử dụng Lịch sử Tệp để sao lưu vào một ổ đĩa bên ngoài hoặc vị trí mạng. Chọn Bắt đầu > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật > Sao lưu > Thêm ổ đĩa , sau đó chọn một ổ đĩa bên ngoài hoặc vị trí mạng để sao lưu.
  Ảnh về sao lưu Lịch sử Tệp trong Windows 10
 • Khôi phục các tệp của bạn bằng Lịch sử Tệp
 • Nếu bạn bị thiếu tệp hoặc thư mục quan trọng mà bạn đã sao lưu, dưới đây là cách khôi phục:
  • Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập khôi phục tệp, sau đó chọn Khôi phục tệp của bạn bằng Lịch sử Tệp.

  • Tìm tệp bạn cần, sau đó sử dụng các mũi tên để xem tất cả các phiên bản của tệp.

  • Khi bạn tìm thấy phiên bản mà bạn muốn, hãy chọn Khôi phục để lưu tệp đó vào vị trí gốc của tệp. Để lưu tệp vào một vị trí khác, hãy bấm chuột phải vào Khôi phục, chọn Khôi phục vào, rồi chọn vị trí mới.

Tìm các bản sao lưu của bạn được tạo trên các phiên bản trước của Windows

 • Nếu bạn đã sử dụng Sao lưu và Khôi phục để sao lưu các tệp hoặc tạo các bản sao lưu hình ảnh hệ thống trong các phiên bản Windows trước, thì bản sao lưu cũ của bạn vẫn có sẵn trong Windows 10. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập panel điều khiển. Sau đó chọn Panel Điều khiển > Hệ thống và Bảo mật > Sao lưu và Khôi phục (Windows 7)