Chia sẻ tệp trong File Explorer

Áp dụng cho: Windows 10

Sử dụng một ứng dụng để chia sẻ

 • Chọn tệp, chuyển tới tab Chia sẻ, rồi chọn Chia sẻ. Chọn cách bạn muốn gửi tệp, sau đó thực hiện theo quy trình cho tùy chọn đó.
  File Explorer với nút Chia sẻ

Sử dụng OneDrive

Nếu bạn có tệp OneDrive được lưu trên PC, dưới đây là một vài cách mà bạn có thể chia sẻ các tệp đó từ File Explorer:

 • Nhận liên kết mà bạn có thể chia sẻ với bất kỳ ai. Bấm chuột phải vào (hoặc nhấn và giữ) thư mục hoặc tệp OneDrive, rồi chọn Chia sẻ liên kết OneDrive. (Nếu bạn đang sử dụng OneDrive for Business, hãy chọn Chia sẻ, chọn Sao chép Liên kết, rồi chọn Sao chép.) Giờ đây, bạn có thể đăng liên kết đó ở bất cứ nơi nào bạn thích. 
  Chia sẻ liên kết OneDrive từ File Explorer
 • Gửi liên kết qua email đến một số người. Bấm chuột phải vào (hoặc nhấn và giữ) tệp, chọn Tùy chọn chia sẻ OneDrive khác > Mời mọi người, sau đó nhập địa chỉ email của họ. (Nếu bạn đang sử dụng OneDrive for Business, hãy chọn Chia sẻ, rồi chọn một tùy chọn từ hộp danh sách thả xuống và chọn Áp dụng. Sau đó, nhập địa chỉ email phía trên dòng màu xanh dương và chọn Gửi.)

Gửi email

 • Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng thư trên máy tính để bàn, hãy chọn tệp rồi chọn Chia sẻ > Email để mở tin nhắn mới có đính kèm tệp đó.
  Chia sẻ tệp trong email từ File Explorer

Chia sẻ qua mạng nội hạt

Để tìm hiểu cách chia sẻ tệp qua mạng nội hạt trong Windows 10, hãy đọc bài viết sau:

Chia sẻ trong nhóm làm việc hoặc tên miền của bạn

Để chia sẻ tệp với mọi người trong nhóm làm việc hoặc miền của bạn:

 • Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ.
 • Chuyển tới tab Chia sẻ, sau đó trong mục Chia sẻ với, hãy chọn Người cụ thể.
 • Nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp, chọn Thêm cho từng người, rồi chọn Chia sẻ.

Chia sẻ với một thiết bị ở gần