Cách mở Microsoft Store trên Windows 10

Áp dụng cho: Microsoft Store

Chọn Microsoft Store từ thanh tác vụ trên Windows 10
  • Để mở Microsoft Store trên Windows 10, hãy chọn biểu tượng Microsoft Store trên thanh tác vụ.
  • Nếu bạn không thấy biểu tượng Microsoft Store trên thanh tác vụ, thì có thể ứng dụng đã được bỏ ghim. Để ghim, hãy chọn nút Bắt đầu, nhập Microsoft Store, nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) Microsoft Store , sau đó chọn Thêm > Ghim vào thanh tác vụ.
  • Nếu Microsoft Store không khởi chạy, hãy xem thêm thông tin ở Microsoft Store không khởi chạy.