Cách thiết lập và kiểm tra micrô trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

 • Để cài đặt micrô mới, hãy thực hiện các bước sau: 
  • Đảm bảo rằng micrô đã kết nối với PC của bạn.

  • Chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Hệ thốngÂm thanh.

  • Trong Cài đặt Âm thanh, chuyển tới Đầu vào > Chọn thiết bị đầu vào, rồi chọn micrô hoặc thiết bị ghi âm bạn muốn sử dụng.  

 • Để kiểm tra xem micrô đã được cài đặt hay chưa:
  • Đảm bảo rằng micrô đã kết nối với PC của bạn.
  • Chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Hệ thốngÂm thanh.
  • Trong Cài đặt Âm thanh, chuyển tới Đầu vào> Kiểm tra micrô, rồi tìm thanh màu xanh lên xuống khi bạn nói vào micrô. Nếu thanh này di chuyển thì micrô đang hoạt động bình thường. 
  • Nếu bạn không thấy thanh này di chuyển, hãy chọn Khắc phục sự cố để sửa lỗi micrô của bạn.