Ghim ứng dụng vào thanh tác vụ

Áp dụng cho: Windows 10

  • Từ menu Bắt đầu  hoặc danh sách ứng dụng, nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) một ứng dụng, rồi chọn Thêm > Ghim vào thanh tác vụ .
    Cách ghim ứng dụng vào thanh tác vụ