Cách sử dụng Trình ghi Giọng nói

Áp dụng cho: Windows 10

  • Trình ghi Giọng nói là một ứng dụng để ghi âm bài giảng, hội thoại và các âm thanh khác (trước đây gọi là Trình ghi Âm). Nhấn vào nút Ghi lớn (1) rồi thêm các vạch đánh dấu (3) để xác định những khoảnh khắc quan trọng khi bạn ghi âm hoặc phát (2). Sau đó, bạn có thể cắt (5), đổi tên (7) hoặc chia sẻ các bản ghi của mình (4) được lưu trong Tài liệu > Bản ghi âm. Chọn biểu tượng thùng rác (6) để xóa bản ghi của bạn hoặc ba dấu chấm (8) để có các tùy chọn khác.
    ảnh chụp màn hình Trình ghi Giọng nói tô sáng các nút Ghi âm, Phát, Thêm vạch đánh dấu, Chia sẻ, Cắt, Xóa và Đổi tên