Lưu trữ ít tệp OneDrive hơn trên PC của bạn

Áp dụng cho: Windows 10OneDrive

  • Trên thanh tác vụ, chọn Hiển thị các biểu tượng ẩn , bấm chuột phải vào (hoặc nhấn và giữ) OneDrive và sau đó chọn Cài đặt.
    Biểu tượng OneDrive trên thanh tác vụ
  • Chọn tab Tài khoản (nếu chưa được chọn), sau đó chọn Chọn thư mục.
    Chọn tùy chọn thư mục trong OneDrive
  • Xóa hộp chọn cho các thư mục mà bạn không cần ngoại tuyến, sau đó chọn OK. Các thư mục này sẽ không hiển thị lại trong File Explorer, nhưng sẽ vẫn hiển thị trực tuyến trên OneDrive.com.