Cập nhật trình điều khiển trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Trước khi bạn bắt đầu

 • Các bản cập nhật trình điều khiển cho Windows 10 cùng với nhiều thiết bị (chẳng hạn như bộ điều hợp mạng, màn hình, máy in và bảng mạch video) được tự động tải xuống và cài đặt thông qua Windows Update. Bạn có thể đã cập nhật trình điều khiển mới nhất, nhưng nếu bạn muốn cập nhật theo cách thủ công hoặc cài đặt lại trình điều khiển thì dưới đây là cách thực hiện:
  Sử dụng Trình quản lý Thiết bị để cập nhật trình điều khiển.

Cập nhật trình điều khiển thiết bị

 • Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, hãy nhập trình quản lý thiết bị, sau đó chọn Trình quản lý Thiết bị.
 • Chọn một danh mục để xem tên của thiết bị, sau đó bấm chuột phải vào (hoặc nhấn và giữ) thiết bị mà bạn muốn cập nhật.
 • Chọn Tự động tìm kiếm phần mềm trình điều khiển được cập nhật.
 • Chọn Cập nhật Trình điều khiển.
 • Nếu Windows không tìm thấy trình điều khiển mới, bạn có thể thử tìm trên trang web của nhà sản xuất thiết bị và làm theo hướng dẫn của họ.

Cài đặt lại trình điều khiển thiết bị

 • Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, hãy nhập trình quản lý thiết bị, sau đó chọn Trình quản lý Thiết bị.
 • Bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) tên thiết bị và chọn Gỡ cài đặt.
 • Khởi động lại PC của bạn.
 • Windows sẽ tìm cách cài đặt lại trình điều khiển.

Trợ giúp khác