Thay đổi cài đặt thông báo trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Trong Windows 10, trung tâm hành động là nơi bạn tìm thấy thông báo của ứng dụng cũng như hành động nhanh, giúp bạn có thể truy nhập nhanh vào các ứng dụng và cài đặt thường được sử dụng. Thay đổi cài đặt trung tâm hành động của bạn bất cứ lúc nào từ ứng dụng Cài đặt.

 • Chọn nút Bắt đầu và sau đó chọn Cài đặt .
 • Chuyển đến Hệ thống > Thông báo & hành động.

  Trang cài đặt Thông báo & hành động trong Windows 10
 • Thực hiện bất kỳ cách nào sau đây:
  • Chọn hành động nhanh bạn sẽ thấy trong trung tâm hành động.

  • Bật hoặc tắt thông báo, biểu ngữ và âm thanh cho một số hoặc tất cả người gửi thông báo.

  • Chọn có thấy các thông báo trên màn hình khóa hay không.

  • Chọn xem bạn có muốn thấy thông báo khi đang sao chép màn hình hay không.

  • Bật hoặc tắt mẹo, thủ thuật và đề xuất về Windows.