Bật mã hóa thiết bị

Áp dụng cho: Windows 10

 • Mã hóa giúp bảo vệ dữ liệu trên thiết bị của bạn, vì vậy, chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập tính năng này. Nếu mã hóa thiết bị không có sẵn trên thiết bị của bạn, bạn có thể bật mã hóa BitLocker tiêu chuẩn để thay thế. Lưu ý rằng BitLocker không khả dụng trên phiên bản Windows 10 Home.
 • Bật mã hóa thiết bị
  • Đăng nhập vào Windows bằng tài khoản người quản trị (bạn có thể phải đăng xuất rồi đăng nhập lại để chuyển đổi tài khoản). Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo tài khoản người dùng nội bộ hoặc người quản trị trong Windows 10.
  • Chọn nút Bắt đầu  rồi chọn Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Mã hóa thiết bị. Nếu Mã hóa thiết bị không xuất hiện, thì tính năng này không khả dụng. Bạn có thể sử dụng mã hóa BitLocker tiêu chuẩn để thay thế.
  • Nếu mã hóa thiết bị bị tắt, hãy chọn Bật.
 • Bật mã hóa BitLocker tiêu chuẩn
  • Đăng nhập vào thiết bị Windows bằng tài khoản người quản trị (bạn có thể phải đăng xuất rồi đăng nhập lại để chuyển đổi tài khoản). Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo tài khoản người dùng nội bộ hoặc người quản trị trong Windows 10.
  • Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Quản lý BitLocker rồi chọn cài đặt đó từ danh sách kết quả. Hoặc bạn có thể chọn nút Bắt đầu , sau đó trong Hệ thống Windows, chọn Panel Điều khiển. Trong Panel Điều khiển, chọn Hệ thống và Bảo mật, sau đó trong Mật mã hóa Ổ BitLocker, chọn Quản lý BitLocker. Lưu ý: Bạn sẽ chỉ thấy tùy chọn này nếu BitLocker khả dụng cho thiết bị của bạn. BitLocker không khả dụng trên phiên bản Windows 10 Home.
  • Chọn Bật BitLocker rồi làm theo hướng dẫn.
 • Bạn muốn tìm hiểu thêm và tìm hiểu xem thiết bị của bạn có hỗ trợ mã hóa thiết bị không? Xem Mã hóa thiết bị trong Windows 10.