Các tùy chọn hỗ trợ cho thiết bị điện thoại Nokia, Lumia và điện thoại phổ thông

Áp dụng cho: Phone

Kể từ tháng 10 năm 2016, Microsoft đã ký hợp đồng với B2X để cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ có trợ giúp cho các thiết bị điện thoại Nokia, Lumia và điện thoại phổ thông. Trên trang web của B2X, bạn có thể chọn tùy chọn hỗ trợ thuận tiện nhất để khắc phục sự cố của mình.