Cảnh báo bảo mật: Tường lửa Windows bị tắt

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Chẩn đoán và khắc phục sự cố tự động
Trình khắc phục sự cố Tự động chẩn đoán và khắc phục các sự cố về dịch vụ Tường lửa trong Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.Trình khắc phục sự cố này khắc phục được nhiều sự cố khác nhau. Tìm hiểu thêm

Chạy ngay bây giờTrình khắc phục sự cố Tự động chẩn đoán và khắc phục các sự cố dịch vụ Tường lửa Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Trình khắc phục sự cố này khắc phục rất nhiều sự cố khác nhau. Tìm hiểu thêm

Chạy ngay bây giờ Chú ý Nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
TRIỆU CHỨNG
Bạn nhận được cảnh báo trong khu vực thông báo của thanh tác vụ cho biết rằng Tường lửa Windows bị tắt. Cảnh báo hiển thị như cảnh báo bảo mật Windows trong Windows XP và trong Windows Vista và như thông báo của Trung tâm Hành động trong Windows 7.
Cảnh báo bảo mật trong Windows XPCảnh báo bảo mật trong Windows VistaThông báo của Trung tâm Hành động Windows 7
Cảnh báo XPCảnh báo VistaCảnh báo Windows 7
Trong Windows XP hoặc trong Windows Vista, bạn bấm đúp vào cảnh báo bảo mật để mở Trung tâm Bảo mật Windows. Trung tâm Bảo mật Windows cảnh báo bạn rằng Tường lửa Windows bị tắt. Trong Windows 7, bạn bấm vào thông báo Trung tâm Hành động rồi bấm Mở Trung tâm Hành động. Trung tâm Hành động cảnh báo bạn rằng Tường lửa Windows bị tắt.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu dịch vụ Tường lửa Windows bị dừng.
Để tôi tự khắc phục sự cố
Để khắc phục sự cố này, hãy bật thủ công Tường lửa Windows nếu nguyên nhân sự cố là dịch vụ Tường lửa Windows bị dừng.

Windows XP

 1. Trong Trung tâm Bảo mật Windows, bấm Khuyến nghị trong phần Tường lửa.
 2. Trong hộp thoại Khuyến nghị , bấm Kích hoạt ngay bây giờ.

Windows Vista

Trong Trung tâm Bảo mật Windows, bấm Bật ngay bây giờ trong phần Tường lửa.

 Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy gõ mật khẩu hoặc bấm Tiếp tục.

Windows 7

Trong Trung tâm Hành động, bấm Bật ngay bây giờ cho Tường lửa mạng trong phần Bảo mật.

 Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy gõ mật khẩu hoặc bấm Tiếp tục. Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
Cách gói MATS hoạt động để khắc phục sự cố này
 1. Gói MATS quét máy tính của bạn và phát hiện xem các yêu cầu sau có được đáp ứng:
  • Máy tính đang chạy Windows XP, Windows Vista hay Windows 7.
  • Tường lửa trong Windows là chương trình tường lửa mặc định.
  • Dịch vụ Tường lửa Windows không được khởi động.

 2. Gói MATS khởi động dịch vụ Tường lửa Windows.
 3. Xác minh rằng dịch vụ Tường lửa Windows khởi động thành công.
Các sự cố khác mà gói MATS khắc phục
2292301 Bạn không thể truy cập các tệp hoặc máy in được chia sẻ trong Windows
2271812 Bạn không thể bật Tường lửa trong Windows trong Trung tâm Bảo mật
2289618 Bạn không thể sử dụng Hỗ trợ Từ xa để yêu cầu hỗ trợ
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2288085 - Xem lại Lần cuối: 02/29/2012 05:29:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

 • kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2288085
Phản hồi