Các biểu tượng thay đổi không đúng trong Windows

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Chẩn đoán và khắc phục sự cố tự động
Trình khắc phục sự cố Tự động chẩn đoán và khắc phục các Sự cố Tệp và Cặp Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.Trình khắc phục sự cố này khắc phục nhiều sự cố khác nhau. Tìm hiểu thêm

Chạy ngay bây giờTrình khắc phục sự cố Tự động chẩn đoán và khắc phục các Sự cố Tệp và Cặp Windows có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Trình khắc phục sự cố này khắc phục rất nhiều sự cố khác nhau. Tìm hiểu thêm

Chạy ngay bây giờ Chú ý Nếu bạn muốn tự khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
TRIỆU CHỨNG
Một số biểu tượng trong các vị trí sau ngẫu nhiên bị thay đổi thành các biểu tượng khác trên máy tính đang chạy Windows XP, Windows Vista hoặc Windows 7:
 • Máy tính của tôi
 • Windows Explorer
 • Màn hình
 • Thanh Khởi chạy Nhanh
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra do bộ đệm ẩn biểu tượng không được cập nhật đúng.
Để tôi tự khắc phục sự cố
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows


Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng tất cả các cửa sổ nếu hộp thoại Đóng tương tác chương trình đang mở được hiển thị.
 2. Tạo giá trị đăng ký Vùng đệm Lưu trữ Biểu tượng trong khoá con đăng ký sau nếu giá trị đăng ký không tồn tại rồi đặt giá trị đăng ký thành 2000:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
 3. Xoá IconCache.db nằm trong đường dẫn sau:

  Windows XP
  %userprofile%\Local Settings\Application Data
  Windows Vista hoặc Windows 7
  %userprofile%\AppData\Local
Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi
Cách gói MATS hoạt động để khắc phục sự cố này
 1. Gói MATS quét máy tính của bạn và phát hiện xem máy tính đang chạy Windows XP, Windows Vista hay Windows 7.
 2. Gói MATS kiểm chứng xem giá trị đăng ký Vùng đệm lưu trữ biểu tượng trong các khoá con đăng ký có tồn tại hay không. Nếu giá trị đăng ký Vùng đệm lưu trữ biểu tượng không tồn tại, hãy tạo và sau đó đặt giá trị này thành 2000. Nếu giá trị đăng ký Vùng đệm lưu trữ biểu tượng tồn tại, hãy đặt giá trị đó thành 2000.

  Chú ý Trong quá trình này, một hộp thoại sẽ xuất hiện. Hộp thoại này cung cấp cho bạn tuỳ chọn khắc phục sự cố một cách tự động (Đây là tuỳ chọn được khuyến nghị) hoặc chọn thủ công từng sự cố để khắc phục. Nếu bạn chọn thủ công từng sự cố để khắc phục, bạn phải chọn tuỳ chọn Tuỳ chỉnh biểu tượng và cặp hoặc Sự cố khác hoặc tôi không biết từ hộp thoại.
 3. Gói MATS kiểm chứng tệp IconCache.db đã được xoá thành công.
Các sự cố khác mà gói MATS khắc phục
2394521 Không thể dọn sạch Thùng rác trong Windows XP hoặc trong Windows Vista
949109 Lỗi "tệp hoặc cặp không tồn tại" trong Windows Vista
934160 Lỗi "Quyền mạng hoặc tệp" hoặc "cặp không tồn tại"
2394740 Không thể chọn nhiều mục sau khi nâng cấp từ Windows XP lên Windows Vista
813711 Các thay đổi về kích thước, chế độ xem, biểu tượng hay vị trí của cặp bị mất
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2396571 - Xem lại Lần cuối: 02/29/2012 05:54:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional for Itanium-based systems, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB2396571
Phản hồi