Mô tả về Microsoft SharePoint Designer 2010 SP1

Giới thiệu
Microsoft SharePoint Designer 2010 Gói Dịch vụ 1 (SP1) cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho SharePoint Designer 2010. Gói dịch vụ này bao gồm hai danh mục bản vá lỗi chính:
  • Các bản vá chưa được phát hành trước đây đã được thực hiện đặc biệt cho gói dịch vụ này. Ngoài các bản vá lỗi sản phẩm chung, những bản vá lỗi này còn bao gồm các cải tiến về tính ổn định, hiệu suất và bảo mật.
  • Tất cả các bản cập nhật công cộng được phát hành trong Tháng 6 năm 2011 và tất cả các bản cập nhật tích luỹ được phát hành trong Tháng 4 năm 2011.
GIẢI PHÁP

Cách tải xuống và cài đặt gói dịch vụ

Phương pháp 1: Microsoft Update (khuyến nghị)

Để tải xuống gói dịch vụ từ Microsoft Update, hãy truy cập website sau của Microsoft:Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cách đăng ký Microsoft Update để cập nhật các sản phẩm lên SP1. Microsoft Update sẽ phát hiện bạn đã cài đặt những sản phẩm nào rồi áp dụng tất cả các bản cập nhật vào các sản phẩm đó.

Phương pháp 2: Tải xuống gói SP1 từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Trung tâm Tải xuống của Microsoft hiện sẵn có tệp sau đây để tải xuống:
DownloadTải xuống gói Microsoft SharePoint Designer 2010 Gói Dịch vụ 1 32 bit ngay bây giờ.
DownloadTải xuống gói Microsoft SharePoint Designer 2010 Gói Dịch vụ 1 64 bit ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Để biết thêm thông tin về toàn bộ danh sách tất cả các gói máy tính để bàn SP1 đã phát hành, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2510690 Danh sách tất cả các gói Microsoft Office 2010 Gói Dịch vụ 1

Tổng quan về các cải tiến trong SharePoint Designer 2010 SP1

Cụ thể, sau đây là các lĩnh vực cải tiến chính trong SP1:
  • Khắc phục sự cố không thể đọc được tên người dùng trong gán nhiệm vụ và các hộp thoại khác khi trang web được kết nối đang sử dụng xác thực Claims.
Danh sách có thể tải xuống bao gồm các sự cố mà gói dịch vụ khắc phục

Hiện có một sổ làm việc liệt kê các sự cố mà gói dịch vụ này khắc phục.
Tải xuốngTải xuống gói Microsoft Office 2010 Service Pack 1 Changes.xlsx ngay bây giờ.

Chú ý Sổ làm việc này bằng tiếng Anh. Sổ làm việc này không được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Các sự cố đã biết và thay đổi hiện tượng
2532126 Các sự cố đã biết mà bạn có thể gặp phải khi cài đặt Microsoft Office 2010 Gói Dịch vụ 1 và Microsoft SharePoint 2010 Gói Dịch vụ 1

Thông tin kỹ thuật

Để biết thêm thông tin về gói dịch vụ này bao gồm danh sách các tệp bị ảnh hưởng, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2532118 Chi tiết kỹ thuật về các phiên bản phát hành của Microsoft Office 2010 Gói Dịch vụ (SP1)

Thuộc tính

ID Bài viết: 2460057 - Xem lại Lần cuối: 07/04/2011 20:26:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft SharePoint Designer 2010

  • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2460057
Phản hồi