Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả Visio 2010 Viewer SP1

Giới thiệu
Microsoft Visio 2010 Viewer Gói Dịch vụ 1 (SP1) cung cấp các bản cập nhật mới nhất dành cho Visio 2010 Viewer. Gói dịch vụ này bao gồm hai danh mục bản vá chính:
  • Các bản vá chưa được phát hành trước đây đã được thực hiện đặc biệt cho gói dịch vụ này. Ngoài các bản vá lỗi sản phẩm chung, những bản vá lỗi này còn bao gồm các cải tiến về tính ổn định, hiệu suất và bảo mật.
  • Tất cả các bản cập nhật công cộng đã được phát hành trong Tháng 6 năm 2011 và tất cả các bản cập nhật tích luỹ đã được phát hành trong Tháng 4 năm 2011.
GIẢI PHÁP

Cách tải và cài đặt gói dịch vụ

Phương pháp 1: Microsoft Update (khuyến nghị)

Để tải xuống gói dịch vụ từ Microsoft Update, hãy truy cập vào website sau của Microsoft:Đăng ký Microsoft Update là cách được khuyến nghị để cập nhật các sản phẩm lên SP1. Microsoft Update sẽ phát hiện những sản phẩm mà bạn đã cài đặt, sau đó áp dụng tất cả các bản cập nhật cho những sản phẩm đó.

Phương pháp 2: Tải xuống gói SP1 từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
DownloadTải xuống gói Microsoft Visio 2010 Viewer Gói Dịch vụ 1 32 bit ngay bây giờ.

DownloadTải xuống gói Microsoft Visio 2010 Viewer Gói Dịch vụ 1 64 bit ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Để biết thêm thông tin về danh sách đầy đủ tất cả các gói dành cho máy tính để bàn SP1 đã phát hành, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2510690 Danh sách tất cả các gói Microsoft Office 2010 Gói Dịch vụ 1

Danh sách sự cố có thể tải xuống mà gói dịch vụ này khắc phục

Sổ làm việc có sẵn liệt kê các sự cố mà gói dịch vụ này khắc phục.
Tải xuốngTải xuống gói Microsoft Office 2010 Service Pack 1 Changes.xlsx ngay bây giờ.

Chú ý Sổ làm việc này bằng tiếng Anh. Sổ làm việc này không được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Sự cố đã biết và thay đổi hành vi
2532126 Các sự cố đã biết mà bạn có thể gặp phải khi bạn cài đặt Microsoft Office 2010 Gói Dịch vụ 1 và Microsoft SharePoint 2010 Gói Dịch vụ 1

Thông tin kỹ thuật

Để biết thêm thông tin về gói dịch vụ này, bao gồm danh sách các tệp bị ảnh hưởng, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2532118 Chi tiết kỹ thuật về các phiên bản phát hành của Microsoft Office 2010 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

Thuộc tính

ID Bài viết: 2460065 - Xem lại Lần cuối: 07/04/2011 20:49:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Visio Premium 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Visio Standard 2010

  • atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter KB2460065
Phản hồi