Hiện đã có Bản Cập nhật 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011

GIỚI THIỆU
Hiện đã có Bản Cập nhật 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011. Bài viết này mô tả các bản hotfix và cập nhật được đưa vào bản cập nhật này. Bản cập nhật này có sẵn cho tất cả ngôn ngữ được Microsoft Dynamics CRM 2011 hỗ trợ.
THÔNG TIN THÊM

Số bản dựng và tên tệp cho bản cập nhật này

Số bản dựng của gói cập nhật cho các cấu phần sau là 5.0.9688.1045:
 • Máy chủ Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Máy khách Microsoft Dynamics CRM 2011 dành cho Microsoft Office Outlook
 • Bộ định tuyến email Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Phần mở rộng cấp quyền báo cáo Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Gói ngôn ngữ Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Phần mở rộng báo cáo Microsoft Dynamics CRM 2011

Tên tệp cho các phiên bản 32 bit của gói cập nhật như sau:
 • CRM2011-Client-KB2466084-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Router-KB2466084-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Bids-KB2466084-LangID-i386.exe
 • CRM2011-Mui-KB2466084-LangID-i386.exe
Tên tệp cho các phiên bản 64 bit của gói cập nhật như sau:
 • CRM2011-Server-KB2466084-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Client-KB2466084-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Mui-KB2466084-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Router-KB2466084-LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Srs-KB2466084-LangID-amd64.3exe

Thông tin bản cập nhật


Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft :
Tải xuốngTải xuống gói 2466084 bây giờ.Ngày Phát hành: 07.04.2011

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn bất kỳ thay đổi trái phép nào đối với tệp. 

Thông tin cài đặt

Cài đặt Windows Update
Có sẵn ngày 26 tháng 4 năm 2011

Để tự động cài đặt Bản Cập nhật 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011, bạn có thể sử dụng Windows Update. Bản Cập nhật 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 sẽ có sẵn trên Windows Update vào ngày 26 tháng 4 năm 2011. Bạn cũng có thể đặt Windows về tự động cài đặt các bản cập nhật được khuyến nghị. Điều này có thể giải quyết được các sự cố thông thường và giúp cải thiện trải nghiệm sử dụng máy tính của bạn. Các bản cập nhật tuỳ chọn không được tải xuống hoặc cài đặt tự động.

Để tìm hiểu thêm về các loại bản cập nhật mà Microsoft xuất bản, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:Để cài đặt Bản Cập nhật 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 bằng Windows Update, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi nhập Cập nhật vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm. Trong danh sách kết quả, bấm Windows Update.
 2. Trong ngăn điều hướng, bấm Kiểm tra bản cập nhật, rồi đợi trong khi Windows kiểm tra các bản cập nhật mới nhất cho máy tính của bạn.
 3. Nếu bạn nhận được thông báo cho biết rằng hiện có các bản cập nhật quan trọng hoặc nhắc bạn xem lại các bản cập nhật quan trọng, bạn có thể xem và chọn các bản cập nhật quan trọng để cài đặt.
 4. Trong danh sách, bấm vào bất kỳ bản cập nhật quan trọng nào để biết thêm thông tin. Bấm để chọn hộp kiểm cho mọi bản cập nhật mà bạn muốn cài đặt, rồi bấm OK.
 5. Bấm Cài đặt Cập nhật.
 6. Đọc và chấp nhận điều khoản cấp phép, rồi bấm Kết thúc (nếu bản cập nhật yêu cầu tác vụ này). Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên, hãy nhập mật khẩu. Nếu bạn được nhắc xác nhận, hãy xác nhận.
Cài đặt thủ công
Để cài đặt thủ công Bản Cập nhật 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011, hãy làm theo các bước sau:
 1. Ghé thăm website danh mục Microsoft Update sau:
 2. Nhập 2466084 vào hộp Tìm kiếm , rồi bấm Tìm kiếm.
 3. Bấm Thêm để thêm bản cập nhật vào giỏ.
 4. Bấm Tải xuống.
 5. Bấm Duyệt, chỉ định thư mục bạn muốn tải bản cập nhật xuống rồi bấm OK.
 6. Bấm Tiếp tục, rồi bấm Tôi Chấp nhận để chấp nhận Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft.
 7. Khi bản cập nhật được tải xuống vị trí bạn đã chỉ định, bấm Đóng.
Để biết thêm thông tin về danh mục Microsoft Update, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
323166 Cách tải xuống bản cập nhật có chứa trình điều khiển và hotfix từ Danh mục Windows Update

Thông tin thêm về cài đặt

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, hãy thoát khỏi bất kỳ phiên CRM hiện tại nào rồi khởi động phiên CRM mới để hợp nhất các thay đổi.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt Microsoft Dynamics CRM 2011 bản dựng 5.0.9688.583 để áp dụng bản cập nhật này.

Để biết thêm thông tin về Microsoft Dynamics CRM 2011 bản dựng 5.0.9688.583, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2461082 Hiện đã có bản cập nhật cho Microsoft Dynamics CRM 2011 Phiên bản Thử nghiệm

Yêu cầu khởi động lại

Nếu bạn được nhắc, hãy khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật.

Thông tin gỡ bỏ

Bạn có thể dỡ cài đặt Bản Cập nhật 1 khỏi máy chủ Microsoft Dynamics CRM. Tuy nhiên, bạn nên sao lưu cơ sở dữ liệu trước khi dỡ cài đặt Bản Cập nhật 1. Để dỡ cài đặt bản cập nhật này, bạn phải có quyền truy nhập vào tệp nguồn gốc được sử dụng để cài đặt Microsoft Dynamics CRM 2011. Nếu bạn không có tệp cài đặt gốc, bạn có thể ghé thăm website Tải xuống của Microsoft sau để tải xuống các tệp cài đặt:

Các vấn đề được giải quyết trong Bản Cập nhật 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Dịch vụ không đồng bộ sử dụng phép lặp song song khi bạn chọn các sự kiện để tiếp tục xử lý khi luồng khác bị chậm.
 • Luồng công việc một bước được tối ưu hoá để mở rộng quy mô hơn.
  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  2526154 Các dữ liệu không phải lúc nào cũng được ghi vào bảng Workflowlogbase đối với luồng công việc một bước sau khi cài đặt Bản Cập nhật 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Thư email không được tạo trong Microsoft Dynamics CRM nếu bạn chọn nhiều người nhận để thực hiện trộn thư với tệp đính kèm.
 • Nếu xảy ra lỗi ánh xạ người dùng khi bạn chạy nâng cấp hoặc nhập từ Dịch vụ Web Triển khai/PowerShell, bạn không thể xác định được sự cố ở đâu.
 • Xảy ra lỗi tập lệnh khi bạn bấm vào "Xuất ra Excel" trong Lưới Hoạt động.
 • Quyết định người tham dự theo cách thủ công ở chế độ gián tuyến cho cuộc hẹn không hoạt động trong Microsoft Office 2007.
 • Tệp ruy băng có định dạng XML trên ổ đĩa đôi khi bị cắt bớt. Vấn đề này gây tình trạng mất ổn định trong tự động hoá ruy băng.
 • Khi bạn tạo thư mục mới cho một hộp được tạo từ thư email, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Tác vụ này không thực hiện được.
 • JavaScript tuỳ chỉnh được đề cập trong EnableRule không được tải khi quy tắc được đánh giá.
 • Chế độ xem lưới không được truy xuất riêng biệt với máy chủ như mong đợi. Bạn muốn lưới được lưu vào bộ đệm ẩn cho đến khi định nghĩa chế độ xem thay đổi.
 • Giả sử rằng bạn tạo Danh sách Tiếp thị Động mà không có truy vấn đính kèm. Khi bạn sử dụng Danh sách Tiếp thị Động để trộn thư, tất cả dữ liệu trong danh sách được gửi không chính xác tới chức năng trộn thư.
 • Khi bạn cố thêm địa chỉ liên hệ vào hàng đợi trong máy khách Microsoft Dynamics CRM cho máy khách gián tuyến Microsoft Office Outlook, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Khoá Chính phải được nhập cho các cuộc gọi tới nền tảng trên máy khách đa phương tiện ở chế độ gián tuyến
 • Địa chỉ liên hệ do người dùng khác sở hữu không bị xoá khỏi Microsoft Office Outlook khi dữ liệu không đáp ứng được bộ lọc dữ liệu.
 • Giải pháp ruy băng tạo menu trùng lặp trong máy khách Microsoft Office 2003 và Microsoft Office 2007.
 • Trong Máy khách Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook, các mục menu ruy băng không được tải sau khi cấu hình cho đến khi bạn khởi động lại máy khách.
 • Xác nhận trạng thái mã thông báo WRPC được bỏ qua đối với một số thông báo SDK sửa đổi dữ liệu.
 • Bạn xoá mục được theo dõi trong Microsoft Office Outlook rồi đồng bộ hoá với Microsoft Dynamics CRM. Tuy nhiên, mục này không bị xoá trong Microsoft Dynamics CRM.
 • Khi bạn bấm rất nhanh vào các mục bản đồ trang web khác nhau, bạn nhận được thông báo lỗi tập lệnh sau từ main.aspx/ribbon.js:
  Không thể thực thi mã từ tập lệnh loại bỏ
 • Bạn không thể chuyển đổi giữa nhiều biểu mẫu cho cơ sở/thiết bị.
 • Khi bạn chạy BeginUpdateOrganization thông qua Dịch vụ Web Triển khai, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Dữ liệu OrganizationInfo.OperationTypeProperty hiện không có sẵn.
 • Những người tham dự không phải chủ sở hữu, nhà tổ chức hoặc quản trị viên có thể cập nhật cuộc hẹn được theo dõi trong Microsoft Office Outlook và đồng bộ hoá các bản cập nhật với Microsoft Dynamics CRM.
 • Bạn không thể chỉnh sửa thuộc tính Tài nguyên Web Silverlight sau khi đã thêm vào biểu mẫu.
 • Khi bạn tạo trích dẫn từ cơ hội có nhiều vai trò mối quan hệ cho cùng một địa chỉ liên hệ, bạn nhận được thông báo lỗi SQL sau:
  Vi phạm giới hạn KHOÁ DUY NHẤT 'UQ_ContactQuotes'. Không thể chèn khoá trùng lặp trong đối tượng 'dbo.ContactQuotes'.
 • Cài đặt IfdIntranetAccessEnabled được thêm vào thực thể IfdSettings.
 • Không có thông báo lỗi nào được hiển thị khi bạn không có quyền tạo thực thể bằng cách sử dụng chức năng Chuyển đổi sang trong Microsoft Dynamics CRM.
 • Vẫn còn vùng trống lớn trên biểu mẫu sau khi bạn nhập thay đổi cho khoảng dòng của trường.
 • Tài nguyên Web HTML trong đầu trang biểu mẫu không ảnh hưởng đến bố cục.
 • Tab/menu thêm trống được hiển thị ngoài mong muốn trong ruy băng đối với một số thực thể, chẳng hạn như báo cáo và hàng đợi.
 • Khi bạn cố gắng thêm kết nối vào phần đầu, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Đã xảy ra ngoại lệ không xử lý được trong khi thực thi yêu cầu web hiện tại. Hãy xem lại dấu vết xếp chồng để biết thêm thông tin về lỗi và vị trí xuất hiện lỗi trong mã. Đối số được chỉ định nằm ngoài phạm vi giá trị hợp lệ.
  Vấn đề này xảy ra nếu bạn chọn vai trò tuỳ chỉnh trước, sau đó cố gắng chọn tên.
 • Xuất tĩnh trong Microsoft Office Outlook từ lưới MAPI không hỗ trợ "sắp xếp cột".
 • Thuật toán Đảo N được sử dụng cho trộn giải pháp của xml biểu mẫu và bản đồ trang web khi bạn nhập giải pháp.
 • Biểu mẫu không ảnh hưởng đến cài đặt số dòng cho IFrame là đầu trang hoặc chân trang.
 • Bạn không thể đặt khả năng hiển thị trường về "true" thông qua API Máy khách khi trường Hiển thị theo Mặc định không được chọn.
 • Nếu tài nguyên web không trải rộng ra toàn bộ độ rộng của phần, khi bạn ẩn tài nguyên web qua API Máy khách, tài nguyên web được hiển thị ngoài mong muốn trên biểu mẫu dữ liệu thực thể.
 • Khi bạn bấm ra khỏi vùng tìm kiếm trong biểu mẫu, tiêu điểm không được chuyển tới trường tiếp theo trong biểu mẫu.
 • Trường nhiều dòng không hiển thị chiếm vùng trống.
 • Thông báo lỗi tập lệnh "IS_DEFAULT_INSTANCE' không xác định" được hiển thị trong biểu mẫu chi tiết nhóm trong máy khách Microsoft Office Outlook.
 • Ký tự thay thế bị hỏng khi bạn nhập ký tự thay thế vào hộp thoại danh sách chiết khấu.
 • Bạn không thể xem trước tài nguyên web Silverlight từ trình chỉnh sửa tài nguyên web.
 • Nén bộ đệm ẩn siêu dữ liệu được sử dụng để nén siêu dữ liệu nhằm gửi tới Microsoft Dynamics CRM cho máy khách Microsoft Office Outlook.

  Chú ý Nếu bạn vẫn đang sử dụng bản dựng phiên bản thử nghiệm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  2526609 Lỗi "Đã xảy ra sự cố khi giao tiếp với máy chủ Microsoft Dynamics CRM" khi bạn cấu hình máy khách Microsoft Dynamics CRM cho Outlook
 • Bạn gặp hiệu suất kém khi xem trang Hoạt động.
 • Bạn không thể đóng menu đã mở trong khi điều hướng.
 • Lưới dưới không được hiển thị như mong đợi trong biểu mẫu khi bạn chọn "tự động mở rộng" cho lưới.
 • Thiếu biểu tượng và văn bản trong các nút trợ giúp khi bạn truy cập vào nội dung trợ giúp trong máy khách gián tuyến.
 • Bạn không thể tạo hoạt động tuỳ chỉnh khi ngôn ngữ cài đặt của tổ chức là Thổ Nhĩ Kỳ.
 • Giả sử rằng bạn tạo tham số mới trên tab Tham số trong hộp thoại Thuộc tính Biểu mẫu trong Windows Internet Explorer 9. Khi bạn mở hộp thoại Thuộc tính Biểu mẫu lần nữa, tham số này sẽ biến mất.
 • Giả sử rằng bạn đăng ký một tổ chức trong Microsoft Dynamics CRM Trực tuyến. Bạn theo dõi thư email trong đó địa chỉ email chính giống với địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng ký tổ chức. Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Không tìm thấy dữ liệu yêu cầu hoặc bạn không có đủ quyền để xem dữ liệu đó.
 • Khi bạn xuất giải pháp từ một tổ chức, tên duy nhất của hoạt động tuỳ chỉnh cho thuộc tính InstanceTypeCode được tạo bằng cách sử dụng tiền tố nhà xuất bản của giải pháp một cách không cần thiết. Đôi khi bạn không thể nhập giải pháp vào tổ chức khác.
 • Giả sử rằng bạn cài đặt Máy chủ Microsoft Dynamics CRM trỏ tới website hiện có liên kết HTTPS. Nếu dấu sao (*) được đưa vào trường Địa chỉ IP của liên kết HTTPS, thì một số URL nhất định được đặt không chính xác.
 • Khi bạn nâng cấp lên Microsoft Dynamics CRM 2011, vai trò Khi Cài đặt được đổi tên trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 và được kế thừa vào đơn vị kinh doanh thấp hơn bị chuyển lại thành các tên gốc trong đơn vị kinh doanh thấp hơn ngoài mong muốn.
 • Khi bạn cài đặt Máy chủ Trợ giúp riêng biệt với Máy chủ Ứng dụng Web, thì HelpServerUrl không được đặt như mong đợi.
 • Giả sử rằng bạn không tạo ánh xạ thực thể giữa thực thể tuỳ chỉnh và một số thực thể hoạt động Khi Cài đặt trong Microsoft Dynamics CRM 4.0. Sau khi nâng cấp lên Microsoft Dynamics CRM 2011, bạn không thể nhập giải pháp tương ứng vào tổ chức.
 • Nếu bạn chạy chức năng SetStateDynamicEntity được gọi từ điểm cuối 2007 trong trình cắm Microsoft Dynamics CRM 2011, tham số StateCode sử dụng loại Chuỗi và tham số StatusCode sử dụng loại Int32 một cách không chính xác.
 • Giả sử rằng bạn tạo địa chỉ email cho hàng đợi do thực thể nhóm sở hữu. Trong trường hợp này, bạn không thể phê duyệt địa chỉ email.
 • Sau khi bạn duyệt tới bảng điều khiển, sẽ xảy ra rò rỉ bộ nhớ.
 • Giả sử rằng bạn tạo một nhóm mới trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Vùng Cài đặt Bản đồ Trang web của nhóm được chèn vào một bản đồ trang web được nâng cấp từ Microsoft Dynamics CRM 4.0. Trong trường hợp này, thuộc tính nhóm cho nhóm mới tạo không được thêm vào bản đồ trang web đã nâng cấp như mong đợi.
 • Giả sử rằng bạn chuyển đổi chế độ xem trong một khu vực trong Windows Internet Explorer 9. Khi bạn chọn cùng một chế độ xem hoặc chế độ xem khác nhau trong khu vực hiện tại, sẽ xảy ra lỗi tập lệnh.
 • Khi bạn xem các trường của một thực thể trong giải pháp, biểu tượng trường không xuất hiện. Thay vào đó, biểu tượng mặc định xuất hiện cho lưới trường.
 • Giả sử rằng bạn sử dụng Máy khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook dựa trên Máy chủ Microsoft Dynamics CRM 2011. Khi bạn duyệt tới Thư mục Bản đồ Trang web, bạn không thể mở Biểu mẫu Web CRM từ menu CRM hoặc từ thanh công cụ.
 • Sau khi bạn nâng cấp máy khách Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook lên Microsoft Dynamics CRM 2011, thông tin cấu hình trong máy khách sẽ bị mất.
 • Khi bạn bấm vào liên kết trong hộp thoại Màn hình Trợ giúp, sẽ xảy ra lỗi tập lệnh.
 • Giả sử rằng bạn gửi cuộc họp không theo dõi cho một số người tham dự. Sau khi bạn theo dõi cuộc họp, các bên không được hiển thị dưới dạng đã quyết định đối với người tham dự.
 • Giả sử rằng bạn tạo điều kiện đợi trong luồng công việc tự động. Nếu điều kiện đợi chứa giá trị không được trả về từ luồng công việc hoạt động tuỳ chỉnh, thì điều kiện đợi không tiếp tục hoạt động như mong đợi .
 • Giả sử rằng bạn thêm một bước được sử dụng để chuyển đổi các giá trị biểu thức động sang giá trị EntityReference trong luồng công việc. Khi bạn chạy luồng công việc, hoạt động điều kiện luồng công việc bị lỗi và trả về ngoại lệ chuyển đổi loại không được hỗ trợ.
 • Khi bạn duyệt tới lưới liên kết trong biểu mẫu người dùng trong Microsoft Office 2010, sẽ xảy ra lỗi tập lệnh.
 • Khi bạn nâng cấp thực thể tuỳ chỉnh từ Microsoft Dynamics CRM 4.0 lên Microsoft Dynamics CRM 2011, tên vật lý của thuộc tính StateCode trong thực thể vẫn được viết hoa. Do đó, bạn không thể nhập thực thể tuỳ chỉnh vào Máy chủ Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Khi bạn nhập giải pháp không phải từ cùng một phiên bản, bạn nhận được thông báo cảnh báo không mong đợi.
 • Khi bạn dỡ cài đặt các giải pháp lớn trong môi trường sử dụng Big-IP, sẽ xảy ra lỗi thời gian chờ. Ngoài ra, nếu bạn đóng hộp thoại lỗi, quá trình dỡ cài đặt vẫn tiếp tục và bạn không thể biết khi nào quá trình dỡ cài đặt hoàn tất.
 • Nâng cấp không thành công do hệ thống không thể xoá lỗi dịch vụ.
 • Giả sử rằng bạn tạo mối quan hệ chứa thuộc tính sử dụng tên giống với tên mối quan hệ. Bạn tạo mối quan hệ khác sử dụng tên tương tự. Khi bạn xuất bản tuỳ chỉnh trong trường hợp này, mã tải siêu dữ liệu oData bị lỗi. Ngoài ra, thông báo lỗi sau được ghi vào nhật ký sự kiện:
  Máy chủ tên máy chủ: bị lỗi khi giám sát hàng đợi hoạt động không đồng bộ.
  Ngoại lệ: System.InvalidOperationException:
  Thuộc tính có cùng tên 'tên mối quan hệ 1' đã tồn tại trong loại 'tên loại'.
  Hãy đảm bảo rằng không có thuộc tính nào có cùng tên được định nghĩa trong một trong các loại sơ khai' …
 • Giả sử rằng bạn tạo thư email SDK trong điểm cuối 2007. Thư email chứa tham số CrmDate Time và một trình cắm không đồng bộ hoặc một luồng công việc được đăng ký cho thư email. Khi bạn gửi thư email trong tình huống này, sẽ xảy ra lỗi ngoại lệ.
 • Giả sử rằng bạn tuỳ chỉnh nhãn cho biểu mẫu trong một tổ chức. Khi bạn mở biểu mẫu cùng tên trong tổ chức khác, một trường nhãn cùng tên trong biểu mẫu sẽ bị thay đổi ngoài mong muốn.
 • Các biện pháp kiểm soát ruy băng tuỳ chỉnh được tạo động bị vô hiệu hoá sau khi sử dụng lần đầu trong Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Khi bạn cài đặt máy khách Microsoft Dynamics CRM Outlook trên máy khách hệ điều hành bằng tiếng Nhật, múi giờ bị chuyển sang GMT ngoài mong muốn.
 • Giả sử rằng bạn bật Kiểm định trên một thực thể thuộc tính. Sau khi bạn thay đổi đơn vị tiền tệ của thực thể, giá trị tiền trong lịch sử kiểm định được hiển thị không chính xác.
 • Khi bạn nâng cấp hoạt động tuỳ chỉnh chứa giải pháp phân biệt chữ hoa chữ thường, quá trình nâng cấp không thành công.
 • Khi bạn xoá tệp nguồn được nhập, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Đã xảy ra lỗi SQL server.
  Mã lỗi: 0x80044150.
 • Bạn không thể chạy chức năng tìm nhanh trên lưới phụ trong bảng điều khiển Tổng quan về Microsoft Dynamics CRM.
 • Giả sử rằng bạn bật tuỳ chọn Chuyển mã loại đối tượng dữ liệu và mã nhận dạng duy nhất làm tham số cho Iframe. Sau khi bạn xuất bản tuỳ chỉnh, tham số chuỗi truy vấn không nằm trong biểu mẫu cặp khoá/giá trị không được hiển thị như mong đợi.
 • Một cửa sổ mở bị chồng chéo bởi cửa sổ thực thể khi con trỏ chuột đặt trên các liên kết.
 • Giả sử rằng bạn tạo truy vấn chứa cụm từ "Trong Kỳ Tài chính". Khi bạn xuất truy vấn ra trang tính động, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Tên cột lead0.createdonutc không hợp lệ.
 • Giả sử rằng bạn tạo truy vấn chứa cụm từ "Trong hoặc Sau Kỳ và Năm Tài chính" hoặc cụm từ "Trong hoặc Trước Kỳ và Năm Tài chính". Khi bạn xuất truy vấn ra trang tính động, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Cú pháp gần từ "as" không chính xác.
 • Tệp Microsoft.Crm.Sdk.dll có chính sách nhà xuất bản không chính xác được đăng ký trong bộ đệm ẩn hệ thống toàn cục (GAC). Do đó, khi bạn sử dụng ứng dụng được xây dựng với tệp phụ thuộc này, ứng dụng bị lỗi trong Máy chủ Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Giả sử rằng bạn bật Kiểm định cho thực thể Địa chỉ liên hệ trong tổ chức trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Bạn theo dõi và bỏ theo dõi địa chỉ liên hệ Outlook theo cách thủ công. Khi bạn xem lịch sử kiểm định cho địa chỉ liên hệ trong tình huống này, sẽ xảy ra ngoại lệ tham chiếu rỗng.
 • Khi bạn chuyển đổi thư mục, sẽ xảy ra gián đoạn ngoài mong muốn.
 • Giả sử rằng bạn thực hiện tìm kiếm trên trang 2 của Chế độ xem Máy chủ. Bạn sắp xếp trên một cột khác. Trong trường hợp này, khi bạn xoá tìm kiếm, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Đã xảy ra Lỗi khi hiển thị Dữ liệu trong Chế độ xem này.
 • Khi bạn xuất dữ liệu sang Microsoft Excel cho Microsoft Office 2003 trong chế độ xem Hoạt động của tôi, hộp thoại này sẽ không tải.
 • Sau khi bạn thay đổi bố cục trong Máy khách Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook, chức năng xem chi tiết bị vô hiệu hoá ngoài mong muốn.
 • Bạn không thể tạo lịch trình hàng tuần cho tài nguyên trong Windows Internet Explorer 9.
 • Giả sử rằng bạn nhập một tổ chức làm tổ chức đầu tiên trong máy chủ Microsoft Dynamics CRM 2011. SQL server và máy chủ Báo cáo SRS được cài đặt trên cùng một máy chủ. Khi bạn chạy báo cáo bằng ứng dụng web Microsoft Dynamics CRM 2011 trong tình huống này, quá trình thực thi bị lỗi ngoài mong muốn.
 • Giả sử rằng tên thực thể chứa dấu nháy đơn ('). Khi bạn cố mở biểu mẫu chứa thực thể này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Lỗi trên trang.
 • Bạn gặp hiệu suất kém khi chạy quá trình điều hướng dữ liệu.
 • Khi bạn tạo tác vụ mới trong thực thể tài khoản hoặc trong thực thể địa chỉ liên hệ trong Microsoft Dynamics CRM Mobile, dữ liệu Liên quan không được đặt như mong đợi.
 • Các biểu tượng tuỳ chỉnh cho thực thể tuỳ chỉnh không được hiển thị trong tổ chức trực tuyến.
 • Tab Trang chủ được hiển thị trên ruy băng thực thể MAPI ngay cả khi thực thể có ruy băng trong máy chủ.
 • Múi giờ mặc định không được đặt cho người dùng theo cài đặt quốc gia hoặc vùng trong Microsoft Dynamics CRM Online 2011.
 • Giả sử rằng bạn chạy tính năng Tìm Nâng cao trên tài khoản. Khi bạn bấm vào Chạy Báo cáo cho các kết quả tìm thấy, tất cả báo cáo bị vô hiệu hoá.
 • Khi bạn ở chế độ trực tuyến, tên tệp trong hộp thoại Tệp Tải xuống được hiển thị dưới dạng số GUID. Ngoài ra, khi bạn ở chế độ gián tuyến, bạn không thể mở tệp.
 • Mã định dạng (ID) của bộ chứa lưới phụ tự động mở rộng khác với ID của bộ chứa lưới phụ không tự động mở rộng.
 • Nhãn của nút Ẩn Mục lục biến mất, sau đó xuất hiện lại khi bạn bấm vào nút Ẩn Mục lục trong hộp thoại Trợ giúp Microsoft Dynamics CRM.
 • Giả sử rằng bạn sử dụng tiếng Thái trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Trong trường hợp này, tệp Trợ giúp bị thiếu trong máy khách Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook.
 • Giả sử rằng bạn sử dụng tiếng Ba Lan trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Cụm từ "Business required" không được dịch sang "Pole wymagane".
 • Giả sử rằng bạn sử dụng tiếng Ba Lan trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Cụm từ "Turn off automatic resolutions in the field" không được dịch sang "Wyłącz automatyczną rozdzielczość."
 • Giả sử rằng bạn sử dụng tiếng Ba Lan trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Cụm từ "Add new" không được dịch như mong đợi trong từng chế độ xem tương ứng.
 • Hệ thống dừng xử lý khi bạn lưu và đóng trang Đóng cửa Doanh nghiệp trong Internet Explorer 9.
 • Khi bạn nhập giải pháp chứa báo cáo thuật sĩ và các báo cáo thuật sĩ sử dụng ngôn ngữ khác nhau, thì không thể nhập giải pháp nếu các ngôn ngữ này không được bật.
 • Giả sử rằng bạn cập nhật Microsoft Dynamics CRM 4.0 lên Microsoft Dynamics CRM 2011. Khi bạn cố khởi động Trình quản lý Triển khai, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Tham chiếu đối tượng không được đặt về phiên bản của đối tượng.
 • Khi bạn cố nhập giải pháp được quản lý, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Chỉ mục nằm ngoài phạm vi.
 • Nếu người tham dự xoá cuộc hẹn lặp lại trong Microsoft Outlook, việc xoá này sẽ bị đồng bộ hoá ngoài mong muốn với máy chủ Microsoft Dynamics CRM.
 • Khi bạn cố nhập hoặc nâng cấp tổ chức Microsoft Dynamics CRM 4.0, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  CRMAction: UpgradeWorkflowActivitiesAction bị lỗi với ngoại lệ System.IO.FileLoadException: Không thể tải tệp hoặc hệ thống 'Microsoft.Crm.Sdk
 • Khi bạn cố nhập giải pháp được quản lý, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Chỉ mục nằm ngoài phạm vi. Không được âm và nhỏ hơn kích thước tập hợp.
 • Bạn không thể cấu hình Máy khách Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook nếu quá trình cài đặt Windows Live Sign-in Assistant Microsoft Identity Client Runtime Library (IDCRL) bị hỏng.
 • Bạn không thể cập nhật Microsoft Dynamics CRM 4.0 lên Microsoft Dynamics CRM 2011 nếu bản đồ thuộc tính bị xoá khỏi Microsoft Dynamics CRM 4.0 một cách không chính xác.
 • Khi bạn chạy nâng cấp từ windows PowerShell, bạn gặp hiệu suất kém. Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi thời gian chờ:
 • Bộ lọc dữ liệu gián tuyến được sao chép sau khi máy khách và máy chủ được nâng cấp.
 • Bản địa hoá bảng chữ cái tiếng Do thái không chính xác.
 • Khi bạn cố kết xuất báo cáo khi cài đặt, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  Đối số không hợp lệ.
 • Giả sử rằng bạn sao chép URL của chế độ xem hiện tại từ máy khách Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook. Khi bạn cố mở chế độ xem bằng URL, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
  System.InvalidOperationException: Bộ lọc Tham số CRM – Tham số không hợp lệ.Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2466084 - Xem lại Lần cuối: 08/24/2011 14:02:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • kbqfe kbfix kbmbsmigrate atdownload kberrmsg KB2466084
Phản hồi