Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn không thể cài đặt Exchange Server 2010 SP1 nếu tên NetBIOS tên miền có chứa một ký tự dấu "và"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2491951
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét các tình huống sau:
 • Tên NetBIOS tên miền Active Directory có một ký tự dấu "và" (&) trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2010.
 • Bạn thử cài đặt Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) trên một máy chủ trong môi trường.
Trong trường hợp này, tiến trình cài đặt không thành công. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Xuất hiện lỗi trong khi phân tích EntityName. Line7, vị trí 12.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra bởi vì các ký tự dấu "và" là một nhân vật dành riêng trong XML. Do đó, nhân vật gây ra phân tích cú pháp cho người dùng đăng nhập hiện thời để thất bại.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước này.

Chú ý Vấn đề này được giải quyết trong Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 Service Pack 1. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2579150 Mô tả Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 Service Pack 1
 1. Sao chép tất cả các tập tin cài đặt từ đĩa CD vào đĩa cứng, và sau đó, mở tập tin ManageScheduledTask.ps1 trong thư mục tập lệnh.
 2. Xác định vị trí dòng sau:
  function Get-CurrentUserName { [System.Security.Principal.WindowsIdentity]$id = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent() $id.Name }
 3. Thay đổi những dòng như sau:
  function Get-CurrentUserName{ [System.Security.Principal.WindowsIdentity]$id = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent() [System.String]$fixedName = $id.Name.Replace('&','`&') return $fixedName }
 4. Lưu tập tin, và sau đó thử cài đặt Exchange Server 2010 SP1 từ đĩa cứng.
 5. Cài đặt bản cập nhật sau đây:
  2579150 Mô tả Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 Service Pack 1
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2491951 - Xem lại Lần cuối: 08/12/2011 00:21:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2491951 KbMtvi
Phản hồi