Thông báo lỗi khi bạn cài đặt chuyên biệt SQL Server 2008 Service Pack 2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2500042
Nếu bạn là một khách hàng doanh nghiệp nhỏ, tìm thêm xử lý sự cố và tài nguyên và học tập các Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ web site.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng để cập nhật Microsoft SQL Server 2008 cho SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) trên một máy tính mà chỉ có những Microsoft Khuôn khổ .NET 4 hồ sơ khách hàngcài đặt chuyên biệt, cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ không thành công, và bạn nhận được thông báo lỗi sau:
SQL Server 2008 thiết lập cần Microsoft Khuôn khổ .NET 4.0 được cài đặt chuyên biệt.
Tải về và cài đặt chuyên biệt NET Framework từ http://www.Microsoft.com/net và sau đó chạy lại thiết lập.

Các thông báo lỗi tương tự như sau:

Xem hình ảnh


Thông báo lỗi trong SQL Server Setup kí nhập tập tin
Khi bạn kiểm tra Sqlsetup.log nằm trong mục tin thư thoại tập tin tạm thời (% temp %), bạn thấy mục mà trông giống như sau:

21-01-2011 11:01:37.415 Kiểm tra để xem nếu chúng ta cần phải cài đặt chuyên biệt net Phiên bản 4.0
21-01-2011 11:01:37.427 Xác định tình trạng cụm máy tính địa phương.
21-01-2011 11:01:37.442 Máy địa phương không được cấu hình là một nút chọn một cụm.
21-01-2011 11:01:37.455 Cố gắng tìm phương tiện truyền thông cho .net Phiên bản 4.0
21-01-2011 11:01:38.020 Net Phiên bản 4.0 cần phải được cài đặt chuyên biệt từ phương tiện truyền thông: c:\2fbc8508d49676c919cb309810466807\
21-01-2011 11:01:38.032 Lỗi: không thể tìm thấy phương tiện truyền thông cho .net Phiên bản 4.0
21-01-2011 11:12:31.114 Thiết lập đóng cửa với lối ra mã: 0x84C40007


Lưu ý Microsoft Khuôn khổ .NET 4.0 tạo thành từ các hồ sơ khách hàng Khuôn khổ .NET 4 và Khuôn khổ .NET 4 mở rộng các thành phần. Các thành phần này tồn tại một cách riêng biệt trong các chương trình và tính năng mục trong Panel điều khiển hoặc trong thêm/loại bỏ chương trình mục trong Panel điều khiển trong phiên bản trước của Windows.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2008. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
968382 Làm thế nào để có được gói bản ghi dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2008
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, cài đặt chuyên biệt phiên bản đầy đủ của Khuôn khổ .NET 4.0, và sau đó thử lại cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ. Để cài đặt chuyên biệt phiên bản đầy đủ, hãy xem Microsoft Khuôn khổ .NET 4 (Web cài đặt).
Thông tin chuyên sâu
Lỗi này xảy ra khi các chương trình thiết lập máy chủ SQL phát hiện rằng các khách hàng Khuôn khổ .NET 4.0 được cài đặt chuyên biệt trên hệ thống, và chuyển hướng CLR để tải một số thư viện Khuôn khổ .NET 4.0 là chỉ có trong phiên bản đầy đủ của Khuôn khổ .NET 4.0.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Vấn đề này lần đầu tiên được sửa chữa trong Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3.
0x84C40007 SQl 2008 Sp2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2500042 - Xem lại Lần cuối: 07/04/2012 05:43:00 - Bản sửa đổi: 10.0

Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbsmbportal kberrmsg kbprb kbmt KB2500042 KbMtvi
Phản hồi