Khắc phục: Phục hồi mất nhiều thời gian hơn mong đợi cho một cơ sở dữ liệu trong một môi trường SQL Server 2008

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2524743
TRIỆU CHỨNG
Trong một môi trường Microsoft SQL Server 2008, cơ sở dữ liệu phục hồi có thể mất một thời gian rất dài trong giai đoạn 1, giai đoạn phân tích. Vấn đề này thường xảy ra khi nhiều giao dịch xảy ra giữa sự bắt đầu và kết thúc điểm kiểm tra hoàn tất qua trước khi tắt máy chủ SQL. Ví dụ, hàng triệu các giao dịch có thể xảy ra.

Khi vấn đề này xảy ra, một thông báo lỗi tương tự với những điều sau đây đăng nhập Nhật ký lỗi SQL Server:
Phục hồi cơ sở dữ liệu 'mydatabase' (5) là 0% hoàn thành (khoảng 1234 giây còn lại). Giai đoạn 1 của 3. Đây là một thông báo thông tin chỉ. Không có hành động người dùng được yêu cầu.

Một vấn đề lâu dài phục hồi cũng có thể xảy ra nếu một hoặc nhiều giao dịch dài chạy lăn trở lại hoặc nếu quá nhiều ảo đăng nhập tập tin (VLFs) ở log giao dịch của bạn. Để biết thêm thông tin về hiệu suất chậm khi bạn khôi phục lại cơ sở dữ liệu, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2455009 Khắc phục: Chậm hiệu suất khi bạn khôi phục lại cơ sở dữ liệu nếu có rất nhiều VLFs bên trong các bản ghi của giao dịch trong SQL Server 2005, SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2

NGUYÊN NHÂN
Vấn đề xảy ra vì bảng băm không được tạo ra với đủ Xô băm. Vì vậy, phải mất một thời gian dài để tìm kiếm thông qua băm chuỗi.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, áp dụng hotfix này.

Cumulative update Cập nhật thông tin

SQL Server 2008 Service Pack 2

Sửa chữa cho vấn đề này đã được phát hành lần đầu tiên trong Cumulative Update 5 cho SQL Server 2008 Service Pack 2. Để biết thêm chi tiết về gói này cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2555408 Cumulative update Cập Nhật gói 5 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng được tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa chữa bảo mật được đính kèm với trước SQL Server 2008 sửa chữa phát hành. Microsoft khuyến cáo bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 được phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes được tạo ra cho cụ thể SQL Server service pack. Bạn phải áp dụng một hotfix SQL Server 2008 Service Pack 2 cho tiến trình cài đặt SQL Server 2008 Service Pack 2. Theo mặc định, bất kỳ hotfix được cung cấp trong gói dịch vụ máy chủ SQL được bao gồm trong gói dịch vụ tiếp theo của SQL Server.

SQL Server 2008 Service Pack 1

Sửa chữa cho vấn đề này đã được phát hành lần đầu tiên trong Cumulative Update 15 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. Để biết thêm chi tiết về gói này cumulative update, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2555406 Cumulative update Cập Nhật gói 15 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng được tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa chữa bảo mật được đính kèm với trước SQL Server 2008 sửa chữa phát hành. Microsoft khuyến cáo bạn hãy xem xét việc áp dụng sửa chữa phát hành gần đây nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đã được phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes được tạo ra cho cụ thể SQL Server service pack. Bạn phải áp dụng một hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho tiến trình cài đặt của SQL Server 2008 Service Pack 1. Theo mặc định, bất kỳ hotfix được cung cấp trong gói dịch vụ máy chủ SQL được bao gồm trong gói dịch vụ tiếp theo của SQL Server.

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không vượt qua vòng loại cho hotfix này cụ thể. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 cài đặt để áp dụng hotfix này.

Khởi động lại thông tin

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này. Tuy nhiên, quá trình máy chủ SQL sẽ được khởi động lại.

Thay thế thông tin

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của SQL Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Sqlservr.exe2007.100.4286.042,793,83227 Tháng năm, 201121: 57x86
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của SQL Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Sqlservr.exe2007.100.4286.057,736,04027 Tháng năm, 201119: 02x64
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của SQL Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Sqlservr.exe2007.100.4286.0111,166,31227 Tháng năm, 201108: 14IA-64


CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, thực hiện một trong những điều sau đây:
  • Chờ đợi cho việc thu hồi được hoàn tất.
  • Khôi phục cơ sở dữ liệu từ bản sao lưu.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về trạm kiểm soát và I/O từ một thể hiện của cơ sở dữ liệu, truy cập vào trang web Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:Cho biết thêm thông tin về quá trình sao chép dữ liệu từ bản sao lưu và áp dụng đăng nhập các giao dịch dữ liệu để cuộn nó về phía trước đến khi mục tiêu phục hồi, hãy truy cập trang web Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2524743 - Xem lại Lần cuối: 07/18/2011 20:09:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbbug kbexpertiseinter kbmt KB2524743 KbMtvi
Phản hồi