Mô tả Office Servers 2007 SP3 và Gói Ngôn ngữ Office Servers 2007 SP3

Giới thiệu
Microsoft Office Servers 2007 Gói Dịch vụ 3 (SP3) và Gói Ngôn ngữ Microsoft Office Servers 2007 SP3 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Office Servers 2007 và Gói Ngôn ngữ Office Servers 2007. Gói này bao gồm Microsoft Project Server 2007. Các bản cập nhật này bao gồm hai danh mục bản vá lỗi chính: 
  • Các bản vá chưa được phát hành trước đây được tạo riêng cho gói dịch vụ này. Ngoài các bản vá lỗi sản phẩm chung, những bản vá lỗi này còn bao gồm các cải tiến về tính ổn định, hiệu suất và bảo mật.
  • Tất cả các bản cập nhật công cộng, bản cập nhật bảo mật, bản cập nhật tích luỹ và các hotfix đã được phát hành tính đến hết tháng 9 năm 2011.

Chú ý Một số sản phẩm máy chủ trong gói dịch vụ này cài đặt qua Windows SharePoint Services 3.0. Các sản phẩm máy chủ này yêu cầu Windows SharePoint Services 3.0 SP3.

Chú ý Đối với phiên bản Microsoft Update ban đầu của máy chủ Microsoft Office 2007 SP3, một số trường hợp do người dùng khởi tạo khiến máy chủ Microsoft Office 2007 SP3 được cung cấp cho nhiều mạng máy chủ thay vì chỉ cho mạng một máy chủ. Sự cố đã được khắc phục vào tháng 11 năm 2011; hiện chỉ có mạng một máy chủ sẽ được cung cấp bản cập nhật máy chủ Microsoft Office SP3.

Trước khi bạn triển khai gói dịch vụ này, hãy xem bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft: 
945013 Cách triển khai máy chủ Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 1 và Gói Ngôn ngữ Máy chủ Office 2007 Gói Dịch vụ 1


Vì các gói dịch vụ Office là các gói tích luỹ, bạn không phải cài đặt Gói Dịch vụ 1 hoặc Gói Dịch vụ 2 trước khi cài đặt Gói Dịch vụ 3. Gói Dịch vụ 3 bao gồm tất cả các bản vá lỗi đã được bao gồm trong Gói Dịch vụ 1 và Gói Dịch vụ 2.
THÔNG TIN THÊM

Cách tải xuống và cài đặt gói dịch vụ


Tải xuống các gói SP3 từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Tải xuốngTải xuống gói Office Servers 2007 SP3 32 bit ngay bây giờ.
Tải xuốngTải xuống gói Office Servers 2007 SP3 64 bit ngay bây giờ.
Tải xuốngTải xuống gói Ngôn ngữ Office Servers 2007 SP3 32 bit ngay bây giờ.
Tải xuốngTải xuống gói Ngôn ngữ Office Servers 2007 SP3 64 bit ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.


Các sự cố đã biết và thay đổi trong hoạt động
2591067 Các sự cố đã biết mà bạn có thể gặp phải khi cài đặt bộ Office 2007 SP3 và Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Thông tin kỹ thuật

Để biết thêm thông tin về gói dịch vụ này, bao gồm danh sách các tệp bị ảnh hưởng, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft: 
2591050 Chi tiết kỹ thuật về các bản phát hành Office Servers 2007 SP3

Máy chủ Office 2007 SP3 
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2526299 - Xem lại Lần cuối: 11/28/2011 11:11:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007

  • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526299
Phản hồi