Chi tiết kỹ thuật về các phiên bản phát hành của SharePoint 2010 và Office Server 2010 SP1

Tóm tắt
Bài viết này mô tả thông tin kỹ thuật về mỗi bản cập nhật Gói Dịch vụ 1 (SP1) đã được phát hành cho các sản phẩm Microsoft SharePoint 2010 và Office server. Bài viết này thảo luận các vấn đề sau cho mỗi tệp cập nhật trong SP1:
  • Liên kết tới bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft mô tả gói này. Bài viết trong Cơ sở Kiến thức chứa nhiều thông tin hơn về các bản vá lỗi mà mỗi gói dịch vụ đều có.
  • Liên kết tới website của Trung tâm Tải xuống của Microsoft nơi người dùng có thể tải xuống các gói.
  • Bảng hiển thị thông tin tệp Windows Installer .msp.

Chú ý Những bảng này chỉ liệt kê các tệp đã được xác định phiên bản bao gồm trong SP1. Các tệp bổ sung không có phiên bản, như tệp hình ảnh hoặc .xml bị loại trừ khỏi danh sách này.

Bài viết này mô tả tất cả các bản cập nhật SP1 dành cho các sản phẩm Microsoft SharePoint 2010 và Office server.
Giải pháp

Thông tin về tệp

Hotfix này có thể không chứa tất cả các tệp mà bạn phải có để cập nhật hoàn toàn một sản phẩm lên bản mới nhất. Hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải có để khắc phục sự cố được liệt kê trong bài viết này.

Phiên bản chung của bản vá nóng này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản vá nóng. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp này, ngày đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm ra mức chênh lệch giữa giờ UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.

Microsoft SharePoint Server 2010 SP1

Thông tin về gói
Tên góiCách tải góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
officeserver2010sp1-kb2460045-x64-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.2460045
Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Cột đầu tiên của bảng sau hiển thị tất cả các tệp .msp được bao gồm trong tệp .exe này. Cột thứ hai hiển thị tất cả các tệp được bao gồm trong mỗi tệp.msp. Cột thứ ba liệt kê các số phiên bản của tệp.
Tên MSPTên tệpPhiên bản tệp


Microsoft SharePoint và Project Server 2010 SP1

Thông tin về gói
Tên góiCách tải góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
officeandprojectserver2010sp1-kb2460047-x64-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.2460047
Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Cột đầu tiên của bảng sau hiển thị tất cả các tệp .msp được bao gồm trong tệp .exe này. Cột thứ hai hiển thị tất cả các tệp được bao gồm trong mỗi tệp.msp. Cột thứ ba liệt kê các số phiên bản của tệp.
Tên MSPTên tệpPhiên bản tệp


Microsoft Office Online SP1

Thông tin về gói
Tên góiCách tải góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
wacserver2010sp1-kb2460073-x64-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.2460073
Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Cột đầu tiên của bảng sau hiển thị tất cả các tệp .msp được bao gồm trong tệp .exe này. Cột thứ hai hiển thị tất cả các tệp được bao gồm trong mỗi tệp.msp. Cột thứ ba liệt kê các số phiên bản của tệp.
Tên MSPTên tệpPhiên bản tệp
Microsoft Search Server 2010 SP1

Thông tin về gói
Tên góiCách tải góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
searchserver2010sp1-kb2460070-x64-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.2460070
Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Cột đầu tiên của bảng sau hiển thị tất cả các tệp .msp được bao gồm trong tệp .exe này. Cột thứ hai hiển thị tất cả các tệp được bao gồm trong mỗi tệp.msp. Cột thứ ba liệt kê các số phiên bản của tệp.
Tên MSPTên tệpPhiên bản tệp
Microsoft FAST Search Server 2010 dành cho SharePoint SP1

Thông tin về gói
Tên góiCách tải góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
fastsearchserver2010sp1-kb2460039-x64-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.2460039
Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Cột đầu tiên của bảng sau hiển thị tất cả các tệp .msp được bao gồm trong tệp .exe này. Cột thứ hai hiển thị tất cả các tệp được bao gồm trong mỗi tệp.msp. Cột thứ ba liệt kê các số phiên bản của tệp.
Tên MSPTên tệpPhiên bản tệp
Microsoft Groove Server 2010 SP1

Thông tin về gói
Tên góiCách tải góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
grooveserver2010sp1-kb2460067-x64-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.2460067
Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Cột đầu tiên của bảng sau hiển thị tất cả các tệp .msp được bao gồm trong tệp .exe này. Cột thứ hai hiển thị tất cả các tệp được bao gồm trong mỗi tệp.msp. Cột thứ ba liệt kê các số phiên bản của tệp.
Tên MSPTên tệpPhiên bản tệp
Gói Ngôn ngữ Microsoft 2010 Servers SP1

Thông tin về gói
Tên góiCách tải góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
serverlanguagepack2010sp1-kb2460056-x64-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.2460056
Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Cột đầu tiên của bảng sau hiển thị tất cả các tệp .msp được bao gồm trong tệp .exe này. Cột thứ hai hiển thị tất cả các tệp được bao gồm trong mỗi tệp.msp. Cột thứ ba liệt kê các số phiên bản của tệp.
Tên MSPTên tệpPhiên bản tệp
Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1

Thông tin về gói
Tên góiCách tải góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
sharepointfoundation2010sp1-kb2460058-x64-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.2460058
Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Cột đầu tiên của bảng sau hiển thị tất cả các tệp .msp được bao gồm trong tệp .exe này. Cột thứ hai hiển thị tất cả các tệp được bao gồm trong mỗi tệp.msp. Cột thứ ba liệt kê các số phiên bản của tệp.
Tên MSPTên tệpPhiên bản tệp
Gói Ngôn ngữ 2010 Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1

Thông tin về gói
Tên góiCách tải góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
spflanguagepack2010sp1-kb2460059-x64-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.2460059
Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Cột đầu tiên của bảng sau hiển thị tất cả các tệp .msp được bao gồm trong tệp .exe này. Cột thứ hai hiển thị tất cả các tệp được bao gồm trong mỗi tệp.msp. Cột thứ ba liệt kê các số phiên bản của tệp.
Tên MSPTên tệpPhiên bản tệp
Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum SP1

Thông tin về gói
Tên góiCách tải góiBài viết trong Cơ sở Kiến thức
searchdocumentumconnector2010sp1-kb2460054-x64-fullfile-en-us.exeTải xuốngTải xuống gói này ngay bây giờ.2460054
Thông tin tệp Microsoft Windows Installer .msp

Cột đầu tiên của bảng sau hiển thị tất cả các tệp .msp được bao gồm trong tệp .exe này. Cột thứ hai hiển thị tất cả các tệp được bao gồm trong mỗi tệp.msp. Cột thứ ba liệt kê các số phiên bản của tệp.
Tên MSPTên tệpPhiên bản tệp
Thuộc tính

ID Bài viết: 2532120 - Xem lại Lần cuối: 04/24/2014 06:16:00 - Bản sửa đổi: 3.1

Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Groove Server 2010, Microsoft Search Server 2010, Microsoft Excel Online, Microsoft OneNote Online, Microsoft PowerPoint Online, Microsoft Word Online

  • KB2532120
Phản hồi