FIX: Trả CLR lưu trữ thủ tục về NULL sau khi nó biên trong SQL Server 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2536225
Microsoft phân phối Microsoft SQL Server 2008 R2 bản sửa lỗi như là một tải về tệp. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới chứa tất cả các hotfix và sửa chữa tất cả các sửa chữa bảo mật được đính kèm với trước SQL Server 2008 R2 phát hành.
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét các tình huống sau:
 • Bạn tạo ra một ngôn ngữ phổ biến thời gian chạy (CLR) được lưu trữ thủ tục cho một cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2008 R2.
 • CLR lưu trữ thủ tục được thực hiện như là một phương pháp tĩnh công cộng mà trả về một giá trị số nguyên trong Microsoft.NET Framework.
 • Bạn chạy một ứng dụng cho các cuộc gọi CLR lưu trữ thủ tục. CLR lưu trữ thủ tục trả về một giá trị đúng.
 • Bạn thực hiện một số hoạt động biên dịch kế hoạch thực hiện cho các thủ tục CLR lưu trữ.

  Chú ýĐể biết thêm chi tiết về làm thế nào để biên dịch kế hoạch thực hiện cho các thủ tục được lưu trữ, hãy xem phần "Thông tin".
 • Bạn chạy các ứng dụng một lần nữa.
Trong trường hợp này, CLR lưu trữ thủ tục không chính xác trả về một giá trị NULL. Ngoài ra, bạn phải khởi động lại dịch vụ SQL Server để phục hồi từ vấn đề này.
GIẢI PHÁP

Cumulative update Cập nhật thông tin

SQL Server 2008 R2

Sửa chữa cho vấn đề này lần đầu tiên được phát hành trong Cumulative Update 8. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được điều này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2534352 Tích lũy Cập Nhật gói 8 cho SQL Server 2008 R2
Chú ý Bởi vì các bản xây dựng được tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và sửa chữa tất cả các sửa chữa bảo mật được đính kèm với trước SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc áp dụng bản vá lỗi mới nhất có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây dựng mà đã được phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 được phát hành
THÔNG TIN THÊM
Để biên dịch kế hoạch thực hiện cho các thủ tục được lưu trữ, thực hiện bất kỳ caùc thao taùc sau:
 • Chạy các DBCCFREEPROCCACHE tuyên bố.
 • Bạn hãy chạy một trong các câu sau đây chống lại một bảng hoặc xem:
  • ALTER TABLE
  • THAY ĐỔI XEM
 • Chạy một kế hoạch thực hiện thay đổi hoặc xóa bỏ danh mục.
 • Thực hiện một Cập nhật hoạt động trên các số liệu thống kê được sử dụng bởi kế hoạch thực hiện.

  Chú ý Bạn có thể chạy một tuyên bố để thực hiện các Cập nhật chiến dịch, hoặc các Cập nhật thao tác có thể được thực hiện tự động.
 • Chạy các sp_recompile tuyên bố.
 • Tạo ra nhiều thay đổi phím.

  Ví dụ, sử dụng một tài khoản người dùng Cập Nhật một bảng được tham chiếu bởi một tuyên bố để chạy cácCHÈN hoặc XÓA tuyên bố.
 • Chèn hoặc xóa các hàng nhiều từ một bảng có chứa gây nên.
 • Sử dụng cácVỚI RECOMPILE tùy chọn để chạy một thủ tục được lưu trữ.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về thủ tục CLR lưu trữ, truy cập trang web MSDN sau đây:
Để biết thêm thông tin về Mô hình Dịch vụ Gia tăng dành cho SQL Server, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935897Mô hình Dịch vụ Gia tăng hiện do nhóm SQL Server cung cấp để phân phối các hotfix cho những sự cố đã báo cáo
Để biết thêm thông tin về giản đồ đặt tên dành cho các gói cập nhật SQL Server, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
822499Giản đồ đặt tên mới dành cho các gói cập nhật phần mềm Microsoft SQL Server
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2536225 - Xem lại Lần cuối: 08/02/2011 09:17:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup

 • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2536225 KbMtvi
Phản hồi