Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả của tích lũy update for Office Communications Server 2007 R2: Tháng Sáu, 2011

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2549046
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả các vấn đề Microsoft Office Communications Server 2007 R2 cố định trong bản Cập Nhật tích lũy cho Office Communications Server 2007 R2 có nghĩa là ngày tháng sáu, 2011.

Bài viết này mô tả các mục sau đây về các bản cập nhật gói:
 • Những vấn đề mà các gói phần mềm Cập Nhật sửa lỗi.
 • Điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật gói.
 • Cho dù bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt các gói phần mềm Cập Nhật.
 • Cho dù các gói phần mềm Cập Nhật được thay thế bởi bất kỳ khác Cập nhật các gói.
 • Cho dù bạn phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.
 • Các tập tin Cập Nhật gói chứa.
GIỚI THIỆU

Các vấn đề này gói cập nhật các bản sửa lỗi

Bản cập nhật này tích lũy các bản sửa lỗi các vấn đề sau:
 • 2544768 Một bản Cập Nhật có sẵn cho rằng tăng số tối đa của phép cạnh các máy chủ trong một mảng Office Communications Server 2007 R2 Edge Server

Gói cập nhật này cũng sửa chữa các vấn đề trước đó đã được diễn tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
 • 2489820 Yêu cầu dịch vụ để lấy hồ sơ địa điểm không thành công nếu bạn xóa bỏ hồ sơ cấp vị trí cho mỗi người sử dụng trong một môi trường Office Communications Server 2007 R2
 • 2483178 Một phần của một tên miền mà không có trong danh sách cho phép người dùng có thể gửi tin nhắn đến một người sử dụng Office Communications Server 2007 R2
 • 2518925 "Live họp không thể kết nối tới cuộc gặp" báo lỗi khi bạn cố gắng tạo ra hoặc thử tham gia một hội nghị Live họp bằng cách sử dụng Live 2007 Văn phòng họp, hội nghị
 • 2448002 "Không thể đăng nhập vì hệ phục vụ không sẵn dùng tạm thời" báo lỗi khi người dùng không thể đăng nhập vào Office Communicator 2007 R2
 • 2449152 Office Communicator 2007 R2 cuộc gọi có thể thất bại khi các cuộc gọi được chuyển đến PSTN
 • 2449154 Office Communications Server 2007 R2 qui định tuyến và Office Communications Server 2007 R2 dịch Cập nhật các cấu hình của họ ngẫu nhiên
 • 2449155 Một lỗi xảy ra khi bạn triển khai Lync 2010 và Office Communications Server 2007 R2 trong cùng một rừng
 • 2171331 Cuoäc goïi ñi PSTN không làm việc liên tục khi bạn sử dụng Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Voice
 • 2254191 Mạng lưới giao thông trên các máy chủ Unified Messaging có thể cao hơn bình thường sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật được mô tả trong KB 978008 trên Office Communications Server 2007 R2
 • 2254197 Cuoäc goïi ñi PSTN không sẵn dùng và tổ chức sự kiện ID 46020 được đăng nhập vào một máy chủ front-end Office Communications Server 2007 R2
 • 2254199 Một máy chủ Office Communications Server 2007 R2 truy cập cạnh tai nạn và sau đó khởi động lại bất ngờ
 • 2262272 Thư không được lưu trữ khi các dịch vụ lưu trữ dừng lại, nếu bạn chọn tùy chọn "Tắt máy chủ nếu lưu trữ thất bại" trong Office Communications Server 2007 R2
 • 981172 Công cụ lọc thông minh IM không chặn các URL có chứa một số ký tự
 • 981246 Tổ chức sự kiện ID 21071 và tổ chức sự kiện ID 21064 đang đăng bởi Office Communications Server 2007 R2
 • 981252 Một người sử dụng Office Communicator 2007 R2 không nhận được bất kỳ thông báo rằng một sự thất bại phiên nhắn tin đã xảy ra trong một cuộc họp được lưu trữ trên Office Communications Server 2007 R2
 • 978375 Tổ chức sự kiện ID 21071 xảy ra trong Office Communications Server 2007 R2
 • 978363 Bạn gặp các vấn đề hiệu suất trong Office Communications Server 2007 R2 trong NTLM xác thực
 • 978364 Bạn gặp các vấn đề hiệu suất trong Office Communications Server 2007 R2 khi bạn di chuyển nhiều người sử dụng giữa các hồ bơi cùng một lúc
 • 978366 Nhắn đang bị chặn trong Office Communications Server 2007 R2 nếu một ứng dụng bên thứ ba sử dụng thuộc tính "otherIpPhone"
 • 978367 Bạn không thể khởi động dịch vụ Office Communications Server 2007 R2 Front-End nếu kết nối với bộ điều khiển tên miền gốc là bị mất
 • 978369 Nhắn tin tức thì không thành công khi thay đổi front-end Office Communications Server 2007 R2 máy chủ bạn kết nối với
 • 975892 Thông báo lỗi khi bạn gửi một yêu cầu gặp mặt cho một cuộc gọi hội nghị được lưu trữ trong Office Communications Server 2007 R2, Enterprise Edition
 • 975894 Tổ chức sự kiện ID 44031 cho tên miền đáng tin cậy được đăng nhập thường xuyên trong Office Communications Server 2007 R2
 • 968955Một máy tính đang chạy Office Communications Server 2007 R2, Audio/Video Conferencing Edge Server tai nạn khi nó cố gắng để xử lý một thông điệp tiếp sức NAT
 • 972714Không có tên gọi Đảng xuất hiện trong Communicator 2007 R2 khi một người sử dụng điện thoại tư nhân Branch Exchange gọi cho một người sử dụng Communications Server 2007 R2
 • 972709Thông báo lỗi khi một yêu cầu thông điệp SIP được gửi từ một đối tác liên trong Communications Server 2007 R2: "500: máy chủ nội bộ lỗi"
 • 972700Khi Office Communications Server 2007 R2 các tuyến đường một cuộc gọi thư thoại vào một máy chủ Exchange Server 2007 Unified Messaging, tin nhắn lời mời tương ứng không chỉ ra rằng yêu cầu này bắt nguồn từ Office Communications Server
 • 972403Các vấn đề hiệu suất mạng xảy ra do toàn cầu địa chỉ danh sách (GAL) tập tin tải xuống hoặc bởi GAL đồng bằng tệp tải xuống trong Office Communicator 2007 R2
 • 971844Không có tên gọi Đảng xuất hiện trong Communicator 2007 R2 khi một người sử dụng điện thoại tư nhân Branch Exchange gọi cho một người sử dụng Communications Server 2007 R2
 • 971845Bạn không thể sử dụng một tập hợp các tính năng trong Office Communicator 2007 R2 tích hợp các đoàn đại biểu an toàn cho lịch Outlook 2007 địa phương
 • 975892 Thông báo lỗi khi bạn gửi một yêu cầu gặp mặt cho một cuộc gọi hội nghị được lưu trữ trong Office Communications Server 2007 R2, Enterprise Edition
 • 968879 Bạn không thể chuyển tiếp cuộc gọi giữa liên người dùng trong Communications Server 2007 R2
 • 968938 Communications Server 2007 R2 - A / V cạnh xác thực hệ phục vụ không thể nhận ra một yêu cầu mã thông báo nếu miền địa phương cho RTCProxyService không phải là vi-U.S./409
 • 969010 Communications Server 2007 R2 hiệu suất quầy là mất tích trong theo dõi hiệu suất
 • 968910 Communications Server 2007 không phát hiện những thay đổi khi Unified Messaging quay số kế hoạch hoặc máy chủ UM được bổ sung
 • Ngày hết hạn giấy phép văn phòng truyền thông Server (OCS) 2007 R2, phiên bản đánh giá đã được tính toán sai. Điều này miscalculation gây ra Office Communications Server 2007 R2, phiên bản đánh giá hết hạn ngày 13 tháng 7 năm 2009. Này Cập Nhật tích lũy sửa chữa các tính toán của các ngày hết hạn giấy phép. Khi bạn tải về bản cập nhật này tích lũy, các ngày hết hạn dựa trên ngày cài đặt hệ phục vụ.
 • Bản cập nhật trước đó của Office Communications Server 2007 R2 xếp yêu cầu Microsoft thông báo hàng (cũng được gọi là MSMQ) được cài đặt trên Office Communications Server 2007 R2, phiên bản doanh nghiệp phân phối-mặt trận Cuối hoặc Office Communications Server 2007 R2, phiên bản tiêu chuẩn. Điều này Cumulative update loại bỏ yêu cầu đó.
 • Trình điều khiển RTC Media Relay trong văn phòng truyền thông Máy chủ, máy chủ Edge là cũng Cập Nhật Cập Nhật tích lũy này.
GIẢI PHÁP

Cập nhật thông tin gói

Sau đây sẵn sàng để tải về từ Microsoft Download Trung tâm:
Tải vềTải về gói Server.msp bây giờ.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt gói cập nhật này.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn sẽ được nhắc để khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn cài đặt này Cumulative update.

Chú ý Bạn không cần phải khởi động lại máy tính của bạn sau khi bạn gỡ cài đặt các Cumulative update.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Cập Nhật tích lũy này thay thế hotfix gói 2501719.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2501719 Mô tả của tích lũy update for Office Communications Server 2007 R2: Tháng ba năm 2011

Đăng ký thông tin

Sử dụng một trong các Cập Nhật gói trong gói này, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi để các sổ đăng ký.

Cập nhật thông tin cài đặt gói

Để cài đặt bản cập nhật này tích lũy, cài đặt gói OCS2007-KB2549046-amd64-Server.msp vào vai trò máy chủ sau đây:
 • Office Communications Server 2007 R2-Phiên bản tiêu chuẩn máy chủ
 • Office Communications Server 2007 R2-Phiên bản doanh nghiệp củng cố
 • Office Communications Server 2007 R2-Phiên bản doanh nghiệp phân phối-Front-end
 • Office Communications Server 2007 R2-Edge Server
Chú ý Bởi vì Cập Nhật tích lũy này Cập Nhật RTC Media Relay trình điều khiển, bạn có thể phải can thiệp trong khi cài đặt bản Cập Nhật vào Office Communications Server 2007 R2-Edge Server. Nếu bạn cài đặt bản cập nhật này bằng cách sử dụng Microsoft Update trên một máy tính đang chạy Windows Server 2008, hoặc Nếu bạn tự cài đặt bản cập nhật này trên hệ điều hành Windows khác, bạn nhận được dấu nhắc sau đây:
Windows SecurityWould you like to install this device software? Always trust software from "Microsoft Corporation". [Install] [Don't Install]You should only install driver software from publishers you trust. How can I decide which device software is safe to install?

Loại bỏ thông tin

Để loại bỏ bản cập nhật này tích lũy, sử dụng các Thêm hoặc loại bỏ Chương trình mục trong bảng điều khiển.

Chú ý Khi bạn gỡ cài đặt cập nhật này tích lũy, văn phòng truyền thông Dừng lại, máy chủ giám sát đại lý (RTCQmsAgent). Tuy nhiên, bạn phải tự khởi động lại RTCQmsAgent sau khi bạn gỡ bỏ cài đặt bản cập nhật này tích lũy.

Đôi khi, khi bạn cố gắng gỡ bỏ cài đặt bản Cập Nhật tích lũy, bạn được nhắc nhở cho các nguồn CD. Nếu bạn bị nhắc cho nguồn CD, hãy đưa nó. Hoặc, cung cấp các đường dẫn nơi tệp nguồn có thể được tìm thấy.

Chi tieát taäp tin

Bản cập nhật này có thể không chứa tất cả các file mà bạn phải có để hoàn toàn Cập Nhật một sản phẩm để các xây dựng mới nhất. Bản cập nhật này chứa chỉ các tập tin mà bạn phải có để giải quyết các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

Sau khi Cập Nhật được cài đặt, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp, hoặc một phiên bản sau này của các thuộc tính tệp mà được liệt kê trong bảng sau:
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Abserver3.5.6907.196333,65603-Jun-20115: 52
Abserver.exe.configKhông áp dụng1.541 người03-Jun-20115: 52
Acpmcu_s4perf.dll3.5.6907.20542,83203-Jun-20115: 52
Core_s4perf.dll3.5.6907.20542,83203-Jun-20115: 52
Dataproxy.exe3.5.6907.2251,000,79203-Jun-20115: 52
Exumrouting.exe3.5.6907.206370,52803-Jun-20115: 52
Microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll3.5.6907.2331,660,81603-Jun-20115: 52
Iimfilter.exe3.5.6907.196325,46403-Jun-20115: 52
Immcusvc.exe3.5.6907.196448,34403-Jun-20115: 52
Immcu_s4perf.dll3.5.6907.20542,83203-Jun-20115: 52
Inboundrouting.exe3.5.6907.206374,62403-Jun-20115: 52
Lcmanagedtaskhandler.dll3.5.6907.411,062,75203-Jun-20115: 52
Mediarelaysvc.exe3.5.6907.37231,24803-Jun-20115: 52
Microsoft.RTC.MRAS.dll3.5.6907.37284,51203-Jun-20115: 52
Microsoft.RTC.qoeagent.dll3.5.6907.206583,53603-Jun-20115: 52
Microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll3.5.6907.2331,660,81603-Jun-20115: 52
Outboundrouting.exe3.5.6907.221415,59203-Jun-20115: 52
Rtcarcha.dll3.5.6907.2061,664,34403-Jun-20115: 52
Rtcmrdrv64.sys3.5.6907.206160,60003-Jun-20115: 52
Server_rtcsrv.exe3.5.6907.1961,027,40803-Jun-20115: 52
Sipstack.dll3.5.6907.2332,905,94403-Jun-20115: 52
Translationservice.exe3.5.6907.225382,82403-Jun-20115: 52
Userpinservice.exe3.5.6907.83624,48003-Jun-20115: 52
Wrtces.dll3.5.6907.2254,865,87203-Jun-20115: 52

THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ phần mềm Cập Nhật, bấm vào sau bài viết số để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Để biết thêm về các bản cập nhật mới nhất cho Communications Server 2007 R2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
968802 Bản cập nhật cho Communications Server 2007 R2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2549046 - Xem lại Lần cuối: 07/18/2011 02:33:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 Standard Edition

 • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2549046 KbMtvi
Phản hồi