Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Danh sách các gói dịch vụ và tích lũy Update cho BizTalk Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2555976
TÓM TẮT
Bài này liệt kê các thông Phiên bản tin của gói dịch vụ và các bản Cập Nhật tích lũy cho Microsoft BizTalk Server và Microsoft BizTalk Adapter Pack. Chúng tôi đề nghị rằng bạn cài đặt các bản cập nhật mới nhất tích lũy cho các phiên bản của máy chủ BizTalk mà bạn đang sử dụng.
THÔNG TIN THÊM
BizTalk Server 2010

Tích lũy Update

BizTalk Server 2010 CU3

Phiên bản: 3.9.542.2
Ngày phát hành: tháng mười một 30, 2011

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2617149 Tích lũy gói 3 cho BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2010 Cu

Phiên bản: 3.9.530.2
Ngày phát hành: tháng tám 31, 2011

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2573000 Tích lũy gói 2 cho BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2010 CU1

Phiên bản: 3.9.522.2
Ngày phát hành: 21 tháng năm, 2011

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2497789Tích lũy gói 1 cho BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2009

Tích lũy Update

BizTalk Server 2009 CU4

Phiên bản: 3.8.473.2

Ngày phát hành: tháng mười một 1, 2011

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2604321 Tích lũy gói 4 cho BizTalk Server 2009


BizTalk Server 2009 CU3

Phiên bản: 3.8.469.2

Ngày phát hành: tháng 1, 2011

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2557149Tích lũy gói 3 cho BizTalk Server 2009


BizTalk Server 2009 Cu

Phiên bản: 3.8.463.2

Ngày phát hành: 17 tháng 3 năm 2011

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2497794 Tích lũy gói 2 cho BizTalk Server 2009

BizTalk Server 2009 CU1

Phiên bản: 3.8.454.2
Ngày phát hành: tháng mười hai 1, 2010

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2429050Tích lũy gói 1 cho BizTalk Server 2009


BizTalk Server 2006 R2

Tích lũy Update

BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 CU3

Phiên bản: 3.6.2224.12
Ngày phát hành: tháng tám 30, 2010

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2286501 Tích lũy gói 3 cho BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

BizTalk Server 2006 R2 gói dịch vụ 1 Cu

Phiên bản: 3.6.2217.12
Ngày phát hành: Tháng Sáu 24, 2010

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2211420 Tích lũy gói 2 cho BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

BizTalk Server 2006 R2 gói dịch vụ 1 CU1

Phiên bản: 3.6.2210.12
Ngày phát hành: 12 Tháng ba, 2010

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

982061 Tích lũy gói 1 cho BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

Gói dịch vụ

BizTalk Server 2006 R2 SP1

Phiên bản: 3.6.2149.10
Ngày phát hành: 05

Để biết thêm chi tiết về hotfixes được bao gồm trong Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

974563 Danh sách các máy chủ Microsoft BizTalk hotfixes được bao gồm trong BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

BizTalk Adapter gói 2010

Tích lũy Update

BizTalk Adapter Pack 2010 Cu

Phiên bản: 3.5.6537.0
Ngày phát hành: tháng tám 31, 2011

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2572999 Tích lũy gói 2 cho BizTalk Adapter Pack 2010


BizTalk Adapter Pack 2010 CU1


Phiên bản: 3.5.6534.0
Ngày phát hành: 6 tháng năm, 2011

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2539794Tích lũy gói 1 cho BizTalk Adapter Pack 2010


BizTalk Adapter Pack 2,0

Tích lũy Update

BizTalk Adapter gói 2.0 CU4

Phiên bản: 3.5.5325.0
Ngày phát hành: tháng mười một 1, 2011

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2604327 Tích lũy gói 4 cho BizTalk Adapter Pack 2,0


BizTalk Adapter gói 2.0 CU3

Phiên bản: 3.5.5324.0
Ngày phát hành: tháng 1, 2011

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2557150Tích lũy gói 3 cho BizTalk Adapter Pack 2,0


BizTalk Adapter Pack 2,0 Cu

Phiên bản: 3.5.5320.0
Ngày phát hành: 30 tháng tư, 2011

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2531605 Tích lũy gói 2 cho BizTalk Adapter Pack 2,0

BizTalk Adapter gói 2.0 CU1

Phiên bản: 3.5.5314.0
Ngày phát hành: tháng mười hai 1, 2010

Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2444952 Tích lũy gói 1 cho BizTalk Adapter Pack 2,0
APGCKE; Khai thác nội dung

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2555976 - Xem lại Lần cuối: 12/01/2011 00:56:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2009 Standard, Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010

  • kbmt KB2555976 KbMtvi
Phản hồi