Một số quy tắc chỉ có khách hàng thư không có hiệu lực vào thư điện tử được lưu dưới dạng bản thảo trong môi trường Exchange Server 2010

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2556407
TRIỆU CHỨNG
Giả sử rằng bạn sử dụng Microsoft Office Outlook ở chế độ trực tuyến để truy cập hộp thư trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2010. Bạn cấu hình một hay nhiều quy tắc chỉ có khách hàng thư trên thư điện tử mà bạn gửi. Trong tình huống này, một số quy tắc không có hiệu lực vào thư điện tử được lưu dưới dạng bản thảo. Ví dụ, bạn tạo một quy tắc chỉ có khách hàng thông báo rằng bản sao (CC) bản thân bạn khi bạn gửi một email. Bạn nhấn CTRL + S để lưu thông điệp thư điện tử hoặc nó sẽ được lưu tự động. Bạn gửi thông điệp thư điện tử. Trong tình huống này, bạn không có trong danh sách CC thông báo email trong khoản mục đã gửi. Vì vậy, bạn không nhận được thông báo email.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì dịch vụ truy cập khách hàng Microsoft Exchange RPC chỉ thêm người nhận vào bảng người nhận. Tuy nhiên, các dịch vụ không tuôn người nhận được gửi tới khoản mục đã lưu. Vì vậy, những người nhận được bổ sung bởi các quy tắc chỉ có khách hàng thư đang bị loại bỏ.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật rollup sau đây:
2582113 Mô tả Update Rollup 5 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, sử dụng Outlook ở chế độ lưu trữ.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2556407 - Xem lại Lần cuối: 08/24/2011 02:27:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2556407 KbMtvi
Phản hồi