DirectX được cài đặt không đúng trên máy tính của bạn

Triệu chứng
Khi bạn khởi động một trong các trò chơi được liệt kê trong phần "Áp dụng", bạn có thể nhận được thông báo lỗi cho biết một trong các hiện tượng sau:
  • Trò chơi yêu cầu phiên bản Microsoft DirectX cao hơn.
  • Không tìm thấy một trong số các tệp DirectX.
  • Bạn nhận được thông báo lỗi sau:
    Không thể chạy trò chơi do phiên bản Microsoft DirectX đã cài đặt trên máy tính của bạn không tương thích. Vui lòng cài đặt lại DirectX 9.0 bằng cách chạy Thiết lập Trò chơi hoặc tải xuống phiên bản hiện hành từ www.microsoft.com/directx
Giải pháp
Để giải quyết sự cố này, hãy tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của DirectX. Để biết thêm thông tin về cách tải phiên bản mới nhất của DirectX, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
179113 Cách tải xuống và cài đặt DirectX
Thuộc tính

ID Bài viết: 256182 - Xem lại Lần cuối: 07/04/2013 12:01:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Flight Simulator X Deluxe, Microsoft Flight Simulator X Standard, Microsoft Age of Empires III, Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs, Microsoft Dungeon Siege II, Fable: The Lost Chapters PC, Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties, Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack, Microsoft Gears of War (PC), Microsoft Halo 2 for Windows Vista, Microsoft Shadowrun (PC), Microsoft Viva Pinata (PC), Microsoft Zoo Tycoon 2, Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure, Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger, Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species, Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania, Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection, Microsoft Rise of Nations: Gold Edition, Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends, Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots

  • dftsdahomeportal kbsetup kbhowto kbarttypeshowme kbenv kberrmsg kbimu kbprb msgame KB256182
Phản hồi