Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX700 và LG-Nortel IP điện thoại 8540: Tháng Bảy 2011

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2577593
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cumulative update cho Microsoft Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX700 và LG-Nortel IP điện thoại 8540 điện thoại mô hình đó là ngày tháng bảy, 2011.
GIỚI THIỆU

Các vấn đề cập nhật này sửa chữa

Bản cập nhật này tích lũy các bản sửa lỗi các vấn đề sau:
 • 2517760 Thay đổi định dạng ngày không được lưu cho một số ngôn ngữ trong ấn bản điện thoại Lync 2010
 • 2578806 Một điện thoại không có chính xác được một ID VLAN khi VLAN ID là cao hơn 512 trong ấn bản điện thoại Lync 2010
 • 2578807 LIS thông tin có thể bị mất khi bạn sử dụng một điện thoại đang chạy phiên bản điện thoại Lync 2010
Gói cập nhật này cũng sửa chữa các vấn đề trước đó đã được diễn tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
 • 2513704 Định dạng thời gian 24 giờ đồng hồ thay đổi sau khi bạn thay đổi ngôn ngữ trên một điện thoại đang chạy phiên bản điện thoại Lync 2010
 • 2517606 Cải tiến cho điện thoại diện tích phổ biến trong Lync 2010 Ấn bản điện thoại khi một khu vực phổ biến điện thoại không có một tai nghe
 • 2517622 Mô tả các tin nhắn nhanh chóng Cập Nhật cho Lync 2010 điện thoại bản có một điện thoại TTY
 • 2517681 Một điện thoại bất ngờ khóa sau khi bạn thiết lập các tùy chọn "enforcephonelock" để "False" trong phiên bản điện thoại Lync 2010
 • 2517720 Văn bản biểu tượng trong màn hình "Trong gọi" trùng lặp khi bạn tham dự cuộc gặp bằng cách sử dụng một điện thoại đang chạy phiên bản điện thoại Lync 2010
 • 2517728 Thông báo lỗi "Kết nối đến Microsoft Exchange không sẵn dùng vì bạn đăng nhập trực tiếp vào điện thoại." trên một điện thoại đang chạy phiên bản điện thoại Lync 2010
 • 2464813 Một dòng flickering được hiển thị ở dưới cùng của màn hình điện thoại khi điện thoại của bạn đang chạy Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom
 • 2464814 Các ký tự bên phải "午" được hiển thị trên màn hình chủ cắt giảm trên một bàn làm việc Aries điện thoại đang chạy phiên bản điện thoại Lync 2010 ở Trung Quốc truyền thống
 • 2464816 Tiêu đề trang liên hệ thường xuyên cắt giảm trên một điện thoại bàn Aries chạy Lync 2010 điện thoại Edition Simplified Chinese
 • 2464824 Một điện thoại bàn Aries đang chạy Lync 2010 Ấn bản điện thoại có thể không phải bắt đầu và quá trình Cập Nhật hình ảnh có thể thất bại
 • 2464847 Ở dưới cùng của chữ "g" cắt giảm trong màn hình "Unlock" trên một điện thoại bàn Aries đang chạy Lync 2010 điện thoại Edition trong tiếng Na Uy
 • 2478045 "Gọi kết thúc tại" lĩnh vực là sản phẩm nào trong trang "báo độc hại gọi cáo" trên một điện thoại bàn Aries đang chạy Lync 2010 điện thoại Edition
GIẢI PHÁP

Cập nhật thông tin

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Tải vềTải về UCUpdates.exe gói bây giờ.
Ngày phát hành: Tháng Bảy 2011

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét tập tin này cho vi-rút. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà tập tin được đăng. Tệp này được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt hotfix này.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Cập Nhật tích lũy này thay thế cumulative update sau đây:
2529974 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Microsoft Lync 2010 điện thoại Edition cho Polycom CX700 và LG-Nortel IP điện thoại 8540: March 2011

Đăng ký thông tin

Sử dụng một trong các hotfixes trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi để đăng ký.

Chi tieát taäp tin

Gói cập nhật này chứa một hình ảnh có thể được sử dụng để cập nhật những thiết bị mà chạy Lync 2010 điện thoại Edition:
 • Polycom CX700
 • LG-Nortel IP điện thoại 8540
Hình ảnh này là phiên bản 7577.296.
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Lync 2010 điện thoại Edition

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2577593 - Xem lại Lần cuối: 07/26/2011 22:01:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX700 and LG-Nortel IP Phone 8540

 • atdownload kbexpertiseinter kbmt KB2577593 KbMtvi
Phản hồi