Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Truy vấn mà trở về không có dữ liệu từ máy chủ SQL có thể gây ra SSIS gói thất bại khi bạn sử dụng các nhà cung cấp DB2 từ 2010 của ông và OpenRowset với FastLoad được thiết lập

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2587530
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét các tình huống sau:
  • Bạn có một môi trường Microsoft Host Integration Server 2010 đang chạy Microsoft SQL Server 2008 hội nhập dịch vụ (SSIS).
  • Bạn tạo một truy vấn đối với nguồn máy chủ SQL.
  • Trong đối tượng điểm đến, bạn đã chọn để sử dụngOpenRowset với Fastload.
Trong trường hợp này, truy vấn đối với nguồn máy chủ SQL trở về không có dữ liệu. Ngoài ra một lỗi được tạo ra trên đối tượng điểm đến điểm đến máy chủ lưu trữ DB2. Lỗi gây ra các gói thất bại. Bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
Lỗi: SSIS Error Code DTS_E_OLEDBERROR. OLE DB có lỗi. Mã lỗi: 0x80004005.

Bản ghi OLE DB có sẵn. Nguồn: "Microsoft DB2 OLE DB Provider" Hresult: 0x80004005 mô tả: "Unspecified error".

Bản ghi OLE DB có sẵn. Nguồn: "Microsoft DB2 OLE DB nhà cung cấp" Hresult: 0x80040E14 mô tả: "".
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề được mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không tồn tại, hãy liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Chú ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft: Chú ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có máy chủ lưu trữ Integration Server 2010 được cài đặt để áp dụng hotfix này.

Khởi động lại thông tin

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thay thế thông tin

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này sử dụng một gói phần mềm Microsoft Windows Installer để cài đặt các hotfix. Những ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem chi tieát taäp tin, ngày được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
Cho Microsoft Host Integration Server 2010 32-bit edition
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
db2oledb.dll8.5.4371.2632,65624-Tháng tám-201111: 36x86
ipresync.dll8.5.4371.2530,26424-Tháng tám-201111: 36x86
msdrda.dll8.5.4371.2989,00824-Tháng tám-201111: 36x86
Đối với Microsoft Host Integration Server 2010 64-bit edition
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
db2oledb.dll8.5.4371.2632,65624-Tháng tám-201111: 43x86
db2oledb.dll8.5.4371.2878,92824-Tháng tám-201111: 43x64
ipresync.dll8.5.4371.2719,70424-Tháng tám-201111: 43x64
msdrda.dll8.5.4371.21,716,56024-Tháng tám-201111: 43x64
msdrda.dll8.5.4371.2989,00824-Tháng tám-201111: 43x86
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
HIS2010

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2587530 - Xem lại Lần cuối: 10/04/2011 23:17:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Host Integration Server 2010

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB2587530 KbMtvi
Phản hồi
>