Khắc phục: Kết quả không chính xác hoặc hạn chế vi phạm khi bạn chạy một tuyên bố chọn hoặc DML sử dụng chức năng row_number và một kế hoạch thực hiện song song trong SQL Server 2008

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2589980

Microsoft phân phối bản sửa lỗi Microsoft SQL Server 2008 như là một tải về tệp. Bởi vì các bản sửa lỗi tích lũy, mỗi bản phát hành mới chứa tất cả các hotfix và tất cả các sửa chữa bảo mật được đính kèm với trước SQL Server 2008 sửa chữa phát hành.
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét các tình huống sau:
 • Bạn chạy một truy vấn song song có sử dụng các row_number chức năng trong Microsoft SQL Server 2008.
 • Bạn cố gắng chạy truy vấn bằng cách sử dụng một subquery đó là bên trong một CHỌN tuyên bố hoặc một tuyên bố dữ liệu Manipulation Language (DML).
Trong trường hợp này, bạn gặp phải một trong những vấn đề sau đây:
 • Bạn nhận được kết quả không chính xác nếu bạn chạy truy vấn bên trong cácCHỌN tuyên bố nhiều lần.
 • Bảng có thể chứa dữ liệu không chính xác nếu truy vấn chạy bên trong một tuyên bố DML. Nếu bảng có những hạn chế, tuyên bố có thể thất bại với một sự vi phạm hạn chế.

  Ví dụ, một CHÈN tuyên bố có thể thất bại và một lỗi chính chính sự vi phạm xảy ra nếu bảng có một khóa chính.


Chú ý Những vấn đề này có thể xảy ra ở một trong những trường hợp sau:
 • Bạn thiết lập các MAXDOP truy vấn gợi ý lựa chọn một giá trị lớn hơn 2.
 • Bạn thiết lập các Max mức độ song song tùy chọn một giá trị lớn hơn 2 trong cấu hình máy chủ.

GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2008. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

968382 Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho SQL Server 2008
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
 • Bật 4134 water cờ nếu bạn đã áp dụng một trong những cập nhật sau đây:
  • Cumulative update Cập Nhật gói 6 cho SQL Server 2008 hay một gói sau cumulative update cho SQL Server 2008
  • Cumulative update Cập Nhật gói 2 cho SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) hoặc một gói phần mềm sau cumulative update cho SQL Server 2008 SP1


  Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để kích hoạt tính năng dấu vết cờ, ghé thăm trang web MSDN sau đây:
 • Tham khảo phần "Workaround" trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 970198.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  970198 Khắc phục: Bạn nhận được một kết quả không chính xác khi bạn chạy một truy vấn có sử dụng các chức năng row_number trong SQL Server 2008

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2589980 - Xem lại Lần cuối: 08/22/2011 23:07:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

 • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2589980 KbMtvi
Phản hồi