Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Khắc phục: Thông báo lỗi khi bạn sử dụng bộ điều hợp BizTalk cho DB2 để gọi một DB2 lưu trữ thủ tục: "SQLSTATE: 42884, SQLCODE:-440"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2590912
TRIỆU CHỨNG
Bạn sử dụng Microsoft BizTalk Adapter cho DB2 để gọi một thủ tục IBM DB2 được lưu trữ. Khi tên của các thủ tục được lưu trữ có một số như nhân vật thứ hai (ví dụ, E1SPNAME), bạn nhận được sau khi thông báo lỗi:
SQLSTATE: 42884
SQLCODE:-440
Giá trị SQLSTATE chỉ ra rằng không có thói quen đã được tìm thấy với đã chỉ rõ tên và lập luận tương thích.
Chú ýVấn đề này cũng có thể xảy ra khi bạn sử dụng bất kỳ nhà cung cấp DB2 được bao gồm trong Microsoft máy chủ lưu trữ tích hợp máy chủ 2009.
GIẢI PHÁP
Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong Cumulative Update 1 cho máy chủ lưu trữ tích hợp máy chủ 2009.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được gói cumulative update, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2587090 Tích lũy gói 1 cho máy chủ lưu trữ tích hợp máy chủ 2009

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, có thể đổi tên của thủ tục DB2 được lưu trữ để các ký tự thứ hai của nó gồm một ký tự thứ tự chữ cái thay vì số.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Vấn đề này xảy ra chỉ khi một trong những nhà cung cấp của Microsoft DB2 hay Adapter BizTalk cho DB2 sẽ gửi một hai phần tên cho IBM DB2. Ví dụ, các lỗi xảy ra nếu các định dạng sau đây được gửi đến IBM DB2 của tên thủ tục, quyền chỉ huy Execute SQL statement (EXCSQLSTT):
SCHEMA_NAME.SP_NAME
Chú ýTrong định dạng này, việc giữ chỗ SCHEMA_NAME đại diện cho tên lược đồ bạn cấu hình trong chuỗi kết nối, và việc giữ chỗ SP_NAME đại diện cho tên của thủ tục DB2 được lưu trữ.

Khi chỉ tên DB2 lưu trữ thủ tục (có nghĩa là, một phần một trong những tên) được gửi đến IBM DB2 của tên thủ tục, quyền chỉ huy Execute SQL statement (EXCSQLSTT), lỗi không xảy ra bởi vì tên đúng thủ tục được lưu trữ được gửi. Ví dụ, các lỗi xảy ra khi bạn sử dụng một máy chủ liên kết với SQL Server để gọi một thủ tục DB2 được lưu trữ bằng cách sử dụng các Microsoft OLE DB Provider cho DB2.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2590912 - Xem lại Lần cuối: 09/13/2011 17:56:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Host Integration Server 2009, Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems 2.0

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kberrmsg kbmt KB2590912 KbMtvi
Phản hồi
"display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">