Mô tả của gói phần mềm hotfix Visio 2010 (Visio-x-none.msp, Vviewer-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2597140
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả các vấn đề Microsoft Visio 2010 được cố định trong gói hotfix Visio 2010 là ngày tháng hai 28, 2012.
GIỚI THIỆU

Vấn đề mà gói hotfix này sửa chữa

Sau khi bạn lưu tệp .vsd như tệp Enhanced Metafile (.emf), Visio 2010, một số dòng trong tập tin .emf được hiển thị trong các vị trí sai.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, truy cập vào trang web của Microsoft sau đây: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt Visio 2010 hoặc Visio 2010 Service Pack 1.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có thể chứa tất cả các file mà bạn phải có để hoàn toàn Cập Nhật một sản phẩm để xây dựng mới nhất. Hotfix này chứa chỉ các tập tin mà bạn phải có để giải quyết các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

Phiên bản toàn cầu của gói hotfix này sử dụng một gói phần mềm Microsoft Windows Installer để cài đặt gói hotfix. Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem chi tieát taäp tin, ngày được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ tab trong mục ngày và giờ trong bảng điều khiển.

x 86

Tải thông tin

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Office2010-kb2597140-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6117.500023,760,5929-Feb-1221: 34

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Visio-x-none.mspKhông áp dụng17,938,9449-Feb-128: 46
Vviewer-x-none.mspKhông áp dụng4,967,4249-Feb-128: 46

Visio-x-none.msp thông tin

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
AEC.dll14.0.6009.1000905,59229-Tháng tám-1114: 02
Bstorm.dll14.0.6009.1000584,57629-Tháng tám-1114: 02
Dbengr.dll14.0.6009.1000661,88029-Tháng tám-1114: 02
Drilldwn.dll14.0.6009.1000927,09629-Tháng tám-1114: 02
Dwgcnv.dll14.0.6015.1000145,24829-Tháng tám-1114: 02
Dwgdp.dll14.0.6015.10005,882,72829-Tháng tám-1113: 57
Facility.dll14.0.6009.10001,014,12029-Tháng tám-1114: 02
Gantt.dll14.0.6009.1000953,19229-Tháng tám-1114: 02
HVAC.dll14.0.6009.1000348,52029-Tháng tám-1114: 02
Orgchart.dll14.0.6009.10001,192,32829-Tháng tám-1114: 03
Orgchwiz.dll14.0.6009.1000459,14429-Tháng tám-1114: 03
PE.dll14.0.6009.1000549,23229-Tháng tám-1114: 03
SG.dll14.0.6115.50001,580,83213-Tháng mười hai-114: 45
Timesoln.dll14.0.6009.1000955,26429-Tháng tám-1114: 04
UML.dll14.0.6107.50001,655,15229-Tháng tám-1114: 04
Visbrgr.dll14.0.6115.500010,040,12814-Dec-1111: 58
Viscolor.dll14.0.6009.1000223,60029-Tháng tám-1114: 04
Visdlgu.dll14.0.6015.1000139,10429-Tháng tám-1114: 03
Visgrf.dll14.0.6015.1000560,99229-Tháng tám-1113: 56
Visicon.exe14.0.6009.10001,162,5921-Sep-1116: 35
Visio.exe14.0.6116.50001,483,54420-Jan-1213: 03
Vislib.dll14.0.6116.500013,614,36820-Jan-1213: 03
Vissupp.dll14.0.6009.1000539,48829-Tháng tám-1114: 04
Visutils.dll14.0.6009.1000449,38429-Tháng tám-1114: 04
Visweb.dll14.0.6009.1000699,27229-Tháng tám-1114: 04
Xfunc.dll14.0.6009.1000453,49629-Tháng tám-1114: 04

Vviewer-x-none.msp thông tin

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Saext.dll14.0.4730.1010290,1765-Mar-1118: 09
Seqchk10.dll14.0.4730.101068,4805-Mar-1118: 09
Vpreview.exe14.0.6015.1000579,96829-Tháng tám-1113: 57
Vviewdwg.dll14.0.6009.10005,794,68029-Tháng tám-1113: 57
Vviewer.dll14.0.6115.50004,185,38413-Tháng mười hai-114: 11

x 64

Tải thông tin

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Office2010-kb2597140-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6117.500034,079,3449-Feb-1219: 17

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Visio-x-none.mspKhông áp dụng23,389,6969-Feb-128: 49
Vviewer-x-none.mspKhông áp dụng9,946,1129-Feb-128: 49

Visio-x-none.msp thông tin

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
AEC.dll14.0.6009.10001,571,70429-Tháng tám-1113: 58
Bstorm.dll14.0.6009.1000947,07229-Tháng tám-1113: 58
Dbengr.dll14.0.6009.10001,197,43229-Tháng tám-1113: 58
Drilldwn.dll14.0.6009.10001,757,04829-Tháng tám-1113: 58
Dwgcnv.dll14.0.6015.1000221,53629-Tháng tám-1113: 58
Dwgdp.dll14.0.6015.10009,387,36829-Tháng tám-1113: 56
Facility.dll14.0.6009.10001,621,86429-Tháng tám-1113: 58
Gantt.dll14.0.6009.10001,561,44829-Tháng tám-1113: 59
HVAC.dll14.0.6009.1000596,84029-Tháng tám-1113: 59
Orgchart.dll14.0.6009.10001,817,48029-Tháng tám-1113: 59
Orgchwiz.dll14.0.6009.1000715,65629-Tháng tám-1113: 59
PE.dll14.0.6009.1000970,09629-Tháng tám-1113: 59
SG.dll14.0.6115.50002,240,80013-Tháng mười hai-114: 41
Timesoln.dll14.0.6009.10001,660,80029-Tháng tám-1114: 00
UML.dll14.0.6107.50002,570,60829-Tháng tám-1114: 00
Visbrgr.dll14.0.6115.500015,705,92014-Dec-1111: 58
Viscolor.dll14.0.6009.1000308,08029-Tháng tám-1114: 00
Visdlgu.dll14.0.6015.1000230,75229-Tháng tám-1114: 00
Visgrf.dll14.0.6015.1000874,33629-Tháng tám-1113: 55
Visicon.exe14.0.6009.10001,162,5921-Sep-1116: 35
Visio.exe14.0.6116.50001,485,59220-Jan-1213: 17
Vislib.dll14.0.6116.500019,730,72020-Jan-1213: 17
Vissupp.dll14.0.6009.1000736,60829-Tháng tám-1114: 00
Visutils.dll14.0.6009.1000772,96829-Tháng tám-1114: 00
Visweb.dll14.0.6009.10001,237,89629-Tháng tám-1114: 00
Xfunc.dll14.0.6009.1000826,23229-Tháng tám-1114: 00

Vviewer-x-none.msp

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
Saext.dll14.0.4730.1010300,4165-Mar-1118: 09
Seqchk10.dll14.0.4730.101087,9365-Mar-1118: 09
Vpreview.exe14.0.6015.1000731,52029-Tháng tám-1113: 56
Vviewdwg.dll14.0.6009.10005,794,68029-Tháng tám-1113: 57
Vviewdwg.dll14.0.6009.10009,260,92029-Tháng tám-1113: 56
Vviewer.dll14.0.6115.50004,185,38413-Tháng mười hai-114: 11
Vviewer.dll14.0.6115.50005,605,67213-Tháng mười hai-114: 14


THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2597140 - Xem lại Lần cuối: 02/29/2012 03:59:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Visio Standard 2010

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2597140 KbMtvi
Phản hồi