Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tỷ giá trao đổi tiền tệ được Cập Nhật không chính xác khi bạn tích hợp Microsoft Dynamics CRM với Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 bằng cách sử dụng các kết nối cho Microsoft Dynamics

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2597312
Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics NAV cho tất cả các nước và tất cả các ngôn ngữ miền địa phương.
TRIỆU CHỨNG
Giả sử rằng bạn tích hợp Microsoft Dynamics CRM với Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 bằng cách sử dụng các kết nối cho Microsoft Dynamics Feature Pack 5. Trong các tình huống nhất định, tỷ giá trao đổi tiền tệ được Cập Nhật không chính xác trong Microsoft Dynamics CRM.
Khi bạn Cập Nhật tỷ giá trao đổi tiền tệ trong Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
[Tệ tỷ giá hối đoái với tiền tệ] đã bắt gặp lỗi trong khi xử lý...
TransactionCurrency với ID = <guid>không tồn tại.</guid>
Trong tình huống này, chỉ có hồ sơ đầu tiên của tỷ giá ngoại tệ tiền tệ đồng bộ hóa với Microsoft Dynamics CRM. Khi hệ thống đồng bộ hóa tiếp theo hồ sơ được nhập vào bảng tỷ giá tiền tệ với ngày bắt đầu sau đó, xảy ra lỗi này.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì cuối tiền tệ thay đổi tỷ giá, thay vì của tỷ giá hiện tại cho các loại tiền tệ cụ thể, đồng bộ hóa với Microsoft Dynamics CRM bằng cách sử dụng các kết nối cho Microsoft Dynamics.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, nó là chỉ nhằm khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho gói dịch vụ tiếp theo của Microsoft Dynamics NAV 2009 hoặc phiên bản kế tiếp của Microsoft Dynamics NAV có chứa hotfix này.

Chú ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu để hỗ trợ các cuộc gọi có thể được hủy bỏ nếu một chuyên nghiệp hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan sẽ xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho các Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.

Thông tin cài đạ̃t

Microsoft cung cấp lập trình ví dụ để minh hoạ chỉ, không có bảo hành hoặc thể hiện hay ngụ ý. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý khả năng bán hàng hoặc cho một mục đích cụ thể. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ lập trình mà đang được chứng minh và với những công cụ được sử dụng để tạo ra và gỡ lỗi thủ tục. Microsoft hỗ trợ các kỹ sư có thể giúp giải thích các chức năng của một thủ tục cụ thể, nhưng họ sẽ không sửa đổi những ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Chú ý Trước khi cài đặt hotfix này, kiểm chứng rằng tất cả người dùng khách hàng Microsoft Navision đã đăng xuất hệ thống. Điều này bao gồm Microsoft Navision ứng dụng dịch vụ (NAS) người dùng khách hàng. Bạn cần phải sử dụng khách hàng duy nhất đăng nhập khi bạn thực hiện các hotfix này.

Để thực hiện các hotfix này, bạn phải có một giấy phép nhà phát triển.

Chúng tôi đề nghị rằng trương mục người dùng trong cửa sổ đăng nhập Windows hoặc trong cửa sổ đăng nhập cơ sở dữ liệu được chỉ định vai trò "Siêu" của bạn. Nếu trương mục người dùng không thể gán vai trò "SUPER" ID, bạn phải xác minh tài khoản người dùng có quyền truy cập sau đây:
 • Sự cho phép sửa đổi đối tượng mà bạn sẽ thay đổi.
 • Thi công, cho phép các Hệ thống đối tượng ID 5210 đối tượng và cho các Hệ thống đối tượng ID 9015 đối tượng.


Chú ý Bạn không phải có quyền để hàng dữ liệu, trừ khi bạn có để thực hiện các sửa chữa dữ liệu.

Mã thay đổi

Chú ý Luôn luôn kiểm tra mã fixes trong một môi trường kiểm soát trước khi bạn áp dụng các bản sửa lỗi cho các máy tính sản xuất của bạn.
Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Áp dụng những thay đổi mã sau trong Microsoft Dynamics NAV 2009 R2:
  1. Tạo ra một mới GetCurrencyFactor chức năng trong bảng tỷ giá tiền tệ (330) như sau:
   PROCEDURE GetCurrentCurrencyFactor@14(CurrencyCode@1000 : Code[10]) : Decimal;  BEGIN   SETRANGE("Currency Code",CurrencyCode);   IF FINDLAST THEN    EXIT("Exchange Rate Amount" / "Relational Exch. Rate Amount")  END;
  2. Tạo ra một mới SetCurrencyFactor chức năng trong bảng tỷ giá tiền tệ (330) như sau:
   PROCEDURE SetCurrentCurrencyFactor@15(CurrencyCode@1000 : Code[10];CurrencyFactor@1001 : Decimal);  VAR   RateForTodayExists@1002 : Boolean;  BEGIN   "Currency Code" := CurrencyCode;   TESTFIELD("Currency Code");   RateForTodayExists := GET(CurrencyCode,TODAY);   "Exchange Rate Amount" := 1;   "Relational Exch. Rate Amount" := 1 / CurrencyFactor;   "Adjustment Exch. Rate Amount" := "Exchange Rate Amount";   "Relational Adjmt Exch Rate Amt" := "Relational Exch. Rate Amount";   IF RateForTodayExists THEN BEGIN    "Relational Currency Code" := '';    MODIFY;   END ELSE BEGIN    "Starting Date" := TODAY;    INSERT;   END;  END;
  3. Thêm một biến mới trên toàn cầu trong các hình thức tiền tệ (5), và sau đó chỉ định các biến như sau:
   • Tên: CurrencyFactor
   • Datatype: Thập phân
  4. Thêm các Yếu tố tiền tệ lĩnh vực (46) dưới hình thức tiền tệ (5).
  5. Thêm một biến địa phương mới trong các Yếu tố tiền tệ - OnValidate Kích hoạt trong các hình thức tiền tệ (5), và sau đó chỉ định các biến như sau:
   • Tên: CurrencyExchangeRate
   • DataType: Kỷ lục
   • Chủng: Tỷ giá tiền tệ
  6. Thêm mã sau trong các Yếu tố tiền tệ - OnValidate Kích hoạt trong các hình thức tiền tệ (5):
   CurrencyExchangeRate.SetCurrentCurrencyFactor(Code,CurrencyFactor);
  7. Thêm một biến địa phương mới trong các OnAfterGetRecord Kích hoạt trong các hình thức tiền tệ (5), và sau đó chỉ định các biến như sau:
   • Tên: CurrencyExchangeRate
   • DataType: Kỷ lục
   • Chủng: Tỷ giá tiền tệ
  8. Thêm mã sau trong các OnAfterGetRecord Kích hoạt trong các hình thức tiền tệ (5):
   CurrencyFactor := CurrencyExchangeRate.GetCurrentCurrencyFactor(Code);
  9. Thêm một biến mới trên toàn cầu trong các loại tiền tệ trang (5), và sau đó chỉ định các biến như sau:
   • Tên: CurrencyFactor
   • Datatype: Thập phân
  10. Thêm các Yếu tố tiền tệ trường trong đơn vị tiền tệ trang (5), và sau đó xác định các lĩnh vực như sau:
   • Tên: CurrencyFactor
   • Chú thích: Yếu tố tiền tệ
   • Loại: Lĩnh vực
   • SourceExpr: CurrencyFactor
  11. Thêm một biến địa phương mới trong các Yếu tố tiền tệ - OnValidate Kích hoạt các trang tiền tệ (5), và sau đó chỉ định các biến như sau:
   • Tên: CurrencyExchangeRate
   • DataType: Kỷ lục
   • Chủng: Tỷ giá tiền tệ
  12. Thêm mã sau trong các Yếu tố tiền tệ - OnValidate Kích hoạt trong các loại tiền tệ trang (5):
   CurrencyExchangeRate.SetCurrentCurrencyFactor(Code,CurrencyFactor);
  13. Thêm một biến địa phương mới trong các OnAfterGetRecord Kích hoạt các trang tiền tệ (5), và sau đó chỉ định các biến như sau:
   • Tên: CurrencyExchangeRate
   • DataType: Kỷ lục
   • Chủng: Tỷ giá tiền tệ
  14. Thêm mã sau trong các OnAfterGetRecord Kích hoạt trong các loại tiền tệ trang (5):
   CurrencyFactor := CurrencyExchangeRate.GetCurrentCurrencyFactor(Code);
  15. Thêm một biến địa phương mới trong các UpdateParentIntegrationRecord chức năng trong hội nhập quản lý codeunit (5150), và sau đó chỉ định các biến như sau:
   • Tên: Tiền tệ
   • DataType: Kỷ lục
   • Chủng: Tiền tệ
  16. Thay đổi mã trong các UpdateParentIntegrationRecord chức năng trong hội nhập quản lý codeunit (5150) như sau:
   Mã hiện
   ... DATABASE::"Ship-to Address":  BEGIN   FieldRef1 := RecRef.FIELD(1); // "Customer No."   IF Customer.GET(FieldRef1.VALUE) THEN BEGIN    ParentRecRef.GETTABLE(Customer);    InsertUpdateIntegrationRecord(ParentRecRef,TimeStamp);   END;  END;END;
   Thay thế mã
   ...  DATABASE::"Ship-to Address":  BEGIN   FieldRef1 := RecRef.FIELD(1); // "Customer No."   IF Customer.GET(FieldRef1.VALUE) THEN BEGIN    ParentRecRef.GETTABLE(Customer);    InsertUpdateIntegrationRecord(ParentRecRef,TimeStamp);   END;  END;// Add the following lines. DATABASE::"Currency Exchange Rate":  BEGIN   FieldRef1 := RecRef.FIELD(1); // "Currency Code"   IF Currency.GET(FieldRef1.VALUE) THEN BEGIN    ParentRecRef.GETTABLE(Currency);    InsertUpdateIntegrationRecord(ParentRecRef,TimeStamp);   END;  END;// End of the lines.END;
  17. Thay đổi mã trong các EnableConnector chức năng trong hội nhập quản lý codeunit (5150) như sau:
   Mã hiện
   ...SetupWebServicePages(FORM::"Ship-to Address",DATABASE::"Ship-to Address");SetupWebServicePages(FORM::"Contact Card",DATABASE::Contact);//Delete the following line.SetupWebServicePages(FORM::"Currency Exchange Rates",DATABASE::"Currency Exchange Rate");SetupWebServicePages(FORM::"Customer Disc. Groups",DATABASE::"Customer Discount Group");SetupWebServicePages(FORM::"Item Disc. Groups",DATABASE::"Item Discount Group");...
   Thay thế mã
   ...SetupWebServicePages(FORM::"Ship-to Address",DATABASE::"Ship-to Address");SetupWebServicePages(FORM::"Contact Card",DATABASE::Contact);SetupWebServicePages(FORM::"Customer Disc. Groups",DATABASE::"Customer Discount Group");SetupWebServicePages(FORM::"Item Disc. Groups",DATABASE::"Item Discount Group");...
  18. Thay đổi mã trong các SetupIntegrationTable chức năng trong hội nhập quản lý codeunit (5150) như sau:
   Mã hiện
   ...InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Unit of Measure");InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Ship-to Address");InitializeIntegrationRecords(DATABASE::Contact);//Delete the following line.InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Currency Exchange Rate");InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Customer Discount Group");...
   Thay thế mã
   ...InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Unit of Measure");InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Ship-to Address");InitializeIntegrationRecords(DATABASE::Contact);InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Customer Discount Group");...
  19. Thay đổi mã trong các IsIntergrationRecord chức năng trong hội nhập quản lý codeunit (5150) như sau:
   Mã hiện
   ...DATABASE::"Unit of Measure",DATABASE::"Ship-to Address",DATABASE::Contact,//Delete the following line.DATABASE::"Currency Exchange Rate",DATABASE::"Customer Discount Group",...
   Thay thế mã
   ...DATABASE::"Unit of Measure",DATABASE::"Ship-to Address",DATABASE::Contact,DATABASE::"Customer Discount Group",...
  20. Thay đổi mã trong các IsIntegrationRecordChild chức năng trong hội nhập Mangement codeunit (5150) như sau:
   Mã hiện
   ...IF TableID IN [DATABASE::"Sales Line",  DATABASE::"Sales Invoice Line"]THEN EXIT(TRUE);EXIT(FALSE);...
   Thay thế mã
   ...IF TableID IN [DATABASE::"Sales Line",  // Add the following line.  DATABASE::"Currency Exchange Rate",  DATABASE::"Sales Invoice Line"]THEN EXIT(TRUE);EXIT(FALSE);...
 2. Cài đặt kết nối cho Microsoft Dynamics gói tính năng 6.
  Chú ýSau khi bạn cài đặt kết nối cho Microsoft Dynamics Feature Pack 6, bạn phải tắt bản đồ "NAV tiền tệ tỷ giá hối đoái đến tệ" trong các kết nối và nhập khẩu các bản đồ mới "NAV loại tiền tệ để tiền tệ", chạy lại cấu hình bộ điều hợp NAV, và sau đó kích hoạt các bản đồ mới.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 cài đặt để áp dụng hotfix này.

Loại bỏ thông tin

Bạn không thể xoá hotfix này.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Chú ý Đây là một bài viết "Nhanh chóng xuất bản" tạo trực tiếp từ trong tổ chức hỗ trợ của Microsoft. Thông tin ở đây được cung cấp như-là để đáp ứng với các vấn đề đang nổi lên. Như là kết quả của tốc độ làm cho nó có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không báo trước. Xem Điều khoản sử dụng để đánh giá khác.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2597312 - Xem lại Lần cuối: 08/30/2011 02:11:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Dynamics NAV 2009

 • kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2597312 KbMtvi
Phản hồi