Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một hotfix có sẵn để ASP.NET trình duyệt định nghĩa tác phẩm trong Microsoft Khuôn khổ .NET 4.0

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2600088
Tóm tắt
Bài viết này mô tả các một hotfix cho ASP.NET trình duyệt tập tin định nghĩa được bao gồm trong Microsoft Khuôn khổ .NET 4.0.
Thông tin thêm
Hotfix này giới thiệu Cập Nhật định nghĩa trong tập tin định nghĩa của trình duyệt Internet Explorer và Mozilla Firefox. Tệp định nghĩa của trình duyệt được lưu trữ trong một trong các mục tin thư thoại sau đây, tùy thuộc vào phiên bản cài đặt chuyên biệt của Microsoft .NET Framework:
 • Đối với 32-bit phiên bản của Khuôn khổ .NET 4.0

  %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\CONFIG\Browsers
 • Đối với phiên bản 64-bit của Khuôn khổ .NET 4.0

  %WinDir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\CONFIG\Browsers
theo mặc định, ASP.NET sử dụng các công nghệ sniffing cho chuỗi nhân người dùng để phát hiện các trình duyệt. Các trình duyệt tập tin định nghĩa bao gồm một loạt Phiên bản trình duyệt. Tuy nhiên, khi số phiên bản tăng, ASP.NET có thể không nhận ra các phiên bản mới của trình duyệt bằng cách sử dụng chuỗi nhân người dùng. Trong trường hợp này, ASP.NET có thể xử lý những phiên bản này như là một trình duyệt không rõ. Ví dụ, ASP.NET không thể nhận ra Windows Internet Explorer 10 có chuỗi nhân người dùng sau:

Mozilla/5.0 (tương thích; MSIE 10,0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, có là một phần "Hotfix download available" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể cần phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Cho một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, ghé thăm website sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" sẽ hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có các.NET Framework 4 cài đặt chuyên biệt.

Khởi động lại thông tin

Sau khi bạn áp dụng hotfix này, bạn có thể phải khởi động lại máy tính nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng khi bạn cài đặt chuyên biệt hotfix này.

Để tránh khởi động lại máy tính, tắt tất cả các ứng dụng Máy chủ Web cho ASP.NET web site trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế

Hotfix này không thay thế một hotfix phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Các phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó bị chuyển thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ tab trong các Ngày và thời gian mục trong Panel điều khiển.

Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Khuôn khổ .NET 4.0
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.50432,59222 Tháng tám, 201106: 03x 86
Firefox.Browserkhông áp dụng3.082 người21 Tháng tám, 201122: 10không áp dụng
IE.Browserkhông áp dụng4,28321 Tháng tám, 201122: 10không áp dụng
Setup.dll10.0.30319.504295,76022 Tháng tám, 201106: 03x 86
Setupengine.dll10.0.30319.504809,30422 Tháng tám, 201106: 03x 86
Setupui.exe10.0.30319.50478,15222 Tháng tám, 201106: 03x 86
System.web.dll4.0.30319.5045,227,85622 Tháng tám, 201106: 03x 86
System.web.Extensions.dll4.0.30319.5041,862,50422 Tháng tám, 201106: 03x 86
Webengine.dll4.0.30319.50414,16022 Tháng tám, 201106: 03x 86
Webengine4.dll4.0.30319.504495,44022 Tháng tám, 201106: 03x 86
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Khuôn khổ .NET 4.0
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.50440,78422 Tháng tám, 201106: 38x 64
Firefox.Browserkhông áp dụng3.082 người21 Tháng tám, 201121: 37không áp dụng
IE.Browserkhông áp dụng4,28321 Tháng tám, 201121: 37không áp dụng
Setup.dll10.0.30319.504295,76022 Tháng tám, 201106: 03x 86
Setupengine.dll10.0.30319.504809,30422 Tháng tám, 201106: 03x 86
Setupui.exe10.0.30319.50478,15222 Tháng tám, 201106: 03x 86
System.web.dll4.0.30319.5045,197,13622 Tháng tám, 201106: 38x 64
System.web.Extensions.dll4.0.30319.5041,862,50422 Tháng tám, 201106: 03x 86
Webengine.dll4.0.30319.50415,69622 Tháng tám, 201106: 38x 64
Webengine4.dll4.0.30319.504720,72022 Tháng tám, 201106: 38x 64
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64-dựa trên các phiên bản của Khuôn khổ .NET 4.0
tập đã đặt tên tinPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.50480,20822 Tháng tám, 201107: 09IA-64
Firefox.Browserkhông áp dụng3.082 người21 Tháng tám, 201122: 12không áp dụng
IE.Browserkhông áp dụng4,28321 Tháng tám, 201122: 12không áp dụng
Setup.dll10.0.30319.504295,76022 Tháng tám, 201106: 03x 86
Setupengine.dll10.0.30319.504809,30422 Tháng tám, 201106: 03x 86
Setupui.exe10.0.30319.50478,15222 Tháng tám, 201106: 03x 86
System.web.dll4.0.30319.5044,816,20822 Tháng tám, 201107: 09IA-64
System.web.Extensions.dll4.0.30319.5041,862,50422 Tháng tám, 201106: 03x 86
Webengine.dll4.0.30319.50425,42422 Tháng tám, 201107: 09IA-64
Webengine4.dll4.0.30319.5041,340,75222 Tháng tám, 201107: 09IA-64
Lưu ý Bởi vì tập tin phụ thuộc, hotfix này cũng có thể chứa các tập tin khác.

Phổ biến các vấn đề xảy ra mà không có các hotfix này

Vấn đề 1

Hãy xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn sử dụng Windows Internet Explorer 10 để truy cập vào một web site dựa trên ASP.NET.
 • web site Bắt đầu một postback.

Trong trường hợp này, postback không thành công, và bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Lỗi Script gặp","'__doPostBack' là không xác định"
Lưu ý web site có thể Bắt đầu một postback trong nhiều cách khác nhau. Ví dụ: một kiểm soát LinkButton có thể Bắt đầu một postback.

Vấn đề 2

Hãy xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn tạo một web site dựa trên ASP.NET có thuộc tính MaintainScrollPositionOnPostBack được đặt thành True.
 • Bạn sử dụng Mozilla Firefox 4.0 hoặc phiên bản mới hơn của Mozilla Firefox để mở web site.
 • web site Bắt đầu một postback.

Trong trường hợp này, di chuyển vị trí của web site không được duy trì sau postback.
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về các thuộc tính MaintainScrollPositionOnPostBack , ghé thăm website sau của Microsoft:
Để biết thêm chi tiết về lược đồ tập tin định nghĩa của trình duyệt, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:
Để biết thêm chi tiết về chuỗi nhân người dùng Internet Explorer 10, ghé thăm website sau của Microsoft:
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để phát hiện Internet Explorer một cách hiệu quả hơn, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:
Các sản phẩm bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi các công ty độc lập của Microsoft. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2600088 - Xem lại Lần cuối: 12/16/2012 08:42:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft ASP.NET 4.0

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2600088 KbMtvi
Phản hồi
tml>